18 oktober 2017

Nationaal Congres ‘Gelijk is Gelijk’

Overheid, gemeenten, organisaties en ondernemers moeten vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs werken aan het realiseren van toegankelijkheid in de meest brede zin volgens het VN verdrag, voor álle mensen, óók voor mensen met fysieke, psychische of verstandelijke beperking.

Op woensdag 29 november 2017 wordt in De Jaarbeurs in Utrecht het eerste Nationaal Congres ‘Gelijk = Gelijk’ georganiseerd. Het helpt u met actuele informatie en leerzame (inter)nationale praktijkvoorbeelden. Het benoemt valkuilen en succesfactoren, biedt praktische tips en advies en introduceert u in nuttige netwerken. Het geeft zo noodzakelijke bouwstenen voor de Lokale Inclusie
Agenda, die het VN Verdrag verplicht stelt.

Het VN Verdrag beslaat veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrije tijdsbesteding en uitgaan. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.