Door op 30 oktober 2014

Motie ‘Versterken stedelijke aantrekkingskracht Zeeland’

Het kennislek van Zeeland dient gedicht te worden. Tijdens de Statenvergadering op vrijdag 31 oktober a.s. komt de PvdA-Statenfractie met een zogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om in samenwerking met de vier grootste Zeeuwse steden de samenhang tussen de wegtrek van jongeren en hoger opgeleiden en de stedelijke aantrekkingskracht nader te onderzoeken. Samen met bovengenoemde steden moet een programma worden voorbereid dat gericht is op de versterking van de stedelijke aantrekkingskracht van Zeeland.

Motie ‘Versterken stedelijke aantrekkingskracht Zeeland’ (31-10-2014)