Door Ralph van Hertum op 15 juli 2016

Mobiliteitsplan Zeeland

De PvdA-fractie heeft met veel belangstelling het mobiliteitsplan gelezen. In het plan staan veel verkeerskundige gegevens, infrastructurele problemen en aangedragen oplossingen. Wij zouden het plan tot in detail kunnen bespreken. Met name over het openbaar vervoer kunnen we veel zeggen, maar het openbaar vervoer komt na het zomerreces nog uitgebreid aan bod. Ook het in gaan op specifieke situaties behoort tot de mogelijkheden. Wij zullen niet uitvoerig in gaan op alle provinciale wegen, maar ons beperken tot enkele voorbeelden. Onze belangrijkste boodschap is: de Zeeuwse infrastructuur is grotendeels af.

We vergelijken de infrastructuur van de provincie Zeeland met een tuin. In die Zeeuwse tuin staan bloemen, lopen paden en continue komen de mensen kijken of de tuin er mooi bijligt. De PvdA-fractie beseft dat een tuin onderhouden moet worden, maar wat ons betreft staan de mooiste bloemen bijna allemaal in de tuin en is elk stukje tuin op een goede manier bereikbaar voor de bezoekers van deze tuin. Wat ons betreft is het na de afronding van de Sloeweg en de Traktaatweg klaar met de grote infrastructurele projecten. Alleen de zogenaamde ‘quick wins’, kleine investeringen om knelpunten aan te pakken, zijn wenselijk.

In de commissievergadering hebben we twee andere onderwerpen uitvoerig besproken. Als eerste de veiligheid van de zwakke weggebruikers. De PvdA wil dat infrastructureel geld vooral aan fietspaden wordt besteed, om Zeeland de fietsprovincie bij uitstek te maken. Jongeren, ouderen en toeristen moeten allemaal op een veilige manier met hun fiets van plaats A naar B kunnen komen. Oproep aan de gedeputeerde: zet de verkeersveiligheid voor de zwakke verkeersdeelnemers met stip bovenaan de prioriteitenlijst.

Het tweede onderwerp van de commissievergadering betreft de N59. De SGP-fractie en de PvdA-fractie hebben daarover een discussie gevoerd. Minister Melanie Schultz heeft op 23 juni 2016 aangegeven dat er vanuit het Rijk de komende jaren geen geld zal komen. Wij steunen daarin de minister, omdat we vinden dat de aangelegde snelweg tussen Bergen op Zoom en Willemstad voldoende ontsluiting biedt om snel van Zeeland naar Rotterdam te komen. Bovendien spelen milieu-overwegingen een belangrijke rol.

In de commissievergadering deden we verder een oproep aan de gedeputeerde om naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Molendijk te kijken. Het is tragisch dat inmiddels weer een ongeluk daar heeft plaatsgevonden. Voor de gedeputeerde: doe wat u kunt, wij rekenen op u.

Tot slot hebben we ook kennis genomen van de plannen van het college om de snelheid op provinciale wegen af te waarderen, van 80 naar 60 km per uur. Het college noemt als argumenten onder andere veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor de PvdA wegen deze argumenten zwaar. De veiligheid van de verkeersdeelnemers staat voor ons centraal.

Kortom, als we alles in ogenschouw nemen, zien we dat de Zeeuwse verkeerstuin op orde is. In 2012 is het plan vastgesteld: ‘Op weg naar nul verkeersslachtoffers.’ We zijn ervan overtuigd dat dit plan een stap in de goede richting is. Dit plan brengt meer verkeersveiligheid, werkt aan betere verbindingen en ziet af van verdere grote infrastructurele projecten.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum