13 februari 2015

Minder geborgde zetels bij Scheldestromen

Dit is slechts de tweede keer dat ik voor Provinciale Staten van Zeeland sta en u op deze wijze toe mag spreken, wat dat betreft beschouw ik dit een beetje als mijn maidenspeech. Door de peilingen van mijn partij kan het best betekenen dat dit tevens de laatste keer is dat ik op deze plaats sta, dus mogelijk ook direct mijn afscheidsspeech. Welkom in de wereld van de gekozen volksvertegenwoordigers!

U kunt begrijpen dat de PvdA soms ook graag een garantie zou hebben op 7 Statenzetels, maar gelukkig is dat aan de Zeeuwse kiezers. Mijn partij scoort slecht in de peilingen en als de kiezers beslissen dat een andere partij het beter zal doen, dan mag die dat bewijzen. Deze afrekenbaarheid is de basis van de democratie en dat is een zegen.

Demos (heersen/regeren) Crateo (Volk)
Een waterschapsverkiezing die de uitslag voor 9 van de 30 zetels vooraf vastlegt schiet democratisch zwaar tekort, dat is waar het hier om draait. Wanneer je baanzekerheid wilt hebben moet je niet in de politiek gaan.

Er mogen geen garanties op zetels zijn, ook niet wanneer je veel kapitaal hebt. Het principe is dat een volksvertegenwoordiging gekozen dient te worden door alle Zeeuwen boven de 18 jaar en dat hoeveel kapitaal je ook hebt daarbij geen rol mag spelen! Waarom dan nog geborgde zetels voor (boeren)bedrijven? Het oplossen van een democratische tekortkoming, die kans krijgen we nu. Laten we democratisch bepalen om zo min mogelijk geborgde zetels toe te staan in het bestuur van waterschap Scheldestromen.

_DSC7670-1

Statenlid Frank van Oorschot