Door Anita Pijpelink op 6 november 2015

Meer tijd voor inspraak PAAZ

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 een motie in waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de sluiting van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis ) in Terneuzen en Vlissingen met minimaal een maand uit te stellen. De inspraakprocedure is gevolgd, maar roept nog steeds veel vragen en ongerustheid op in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. Daarom is meer tijd nodig. De inrichting van de geestelijke gezondheidszorg moet in z’n geheel worden bekeken.

Motie ‘PAAZ’ (06-11-2015)

De motie werd gesteund door de PvdA, PvZ, 50PLUS, ZL, GL, SP, CU en PVV. Helaas geen meerderheid.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink