Door Ralph van Hertum op 24 januari 2017

Meer bewegingsruimte kuikens

Donderdag 19 januari jongstleden keek ik naar de televisie. Ik zag daar een reclame, of beter een anti-reclame, voorbijkomen. In die reclame is een boerderij zichtbaar waar vier bange kippen opgesloten zitten. Ze zijn dik, kreupel en / of zonder volledige pootjes. Wanneer de schuifdeuren van de boerderij opengaan worden de rode schoenen van Ronald Macdonald zichtbaar. De kippen strompelen angstig weg, maar worden snel achterhaald door de clown. Daarna verschijnt de boodschap: “Stop de plofkip van McDonald’s.”

We hebben het vandaag niet over de plofkip, maar wel over de bewegingsruimte van kippen. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de dierenbescherming slaan de handen ineen om vleeskuikens meer ruimte te geven om te bewegen. Eén van de doelen is om het verblijf van de kuikens diervriendelijker te maken. Dat voorkomt een dieronwaardig bestaan. Wel is daarvoor een wijziging nodig in de toegestane grootte van de blokken waarin de kuikens verblijven. De PvdA steunt deze positieve intenties. Ook wij willen geen plofkuikens. Wel hebben we de volgende vragen:

1. Een jaar geleden hebben we uitgesproken dat de discussie over vrije uitloopkippen te ingewikkeld is om in de toenmalige herziening mee te nemen. Er zouden scenario’s worden ontwikkeld, waarover we in 2017 zouden worden geïnformeerd. Hoe staat het met die scenario’s? Waarom zouden we die scenario’s niet afwachten?
2. Welke risico’s gaan er uit van de eventuele precedentwerking naar andere takken van de intensieve veehouderij?
3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat eerst een goed onderbouwde visie van Gedeputeerde Staten nodig is met de voors en tegens van de verruiming van het blokbeleid?
4. Er worden drie voorbeelden genoemd waar uitbreiding van de blokken mogelijk zou spelen. Kerkwerve, Aardenburg en Sint-Kruis. Is er contact geweest met de omwonenden en de inwoners van deze dorpen hoe zij tegen de mogelijke uitbreiding aankijken?

Uiteindelijk is besloten dat Gedeputeerde Staten met een voorstel naar de Provinciale Staten komt. Bovenstaande vragen zijn nog niet beantwoord.

Statenlid Ralph van Hertum
Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum