29 mei 2014

MBO-ers krijgen OV-kaart

Nadat de Statenfractie van de PvdA in Zeeland een aantal jaren gestreden heeft voor een OV-kaart voor MBO-studenten van 16 en 17 jaar gaat deze er nu toch komen. Door de Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD, D’66 en GroenLinks is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. Daarmee is de OV-kaart voor deze groep studenten een stap dichterbij. Goed nieuws voor de MBO-ers in Zeeland. Uiterlijk per 1 januari 2017 krijgen 160.000 MBO-studenten in Nederland beneden de 18 jaar een studentenreisrecht.

Door verdere concentratie van onderwijsvoorzieningen moeten vooral in een dunbevolkte provincie als Zeeland MBO-studenten steeds verder reizen. In Zeeland zijn hierdoor de vervoerskosten voor deze studenten het hoogst van Nederland. Vooral voor studenten van 16 en 17 jaar is dat een belemmering voor hun studiekeuze, zij hebben immers pas recht op een OV-kaart met 18 jaar. Met het nieuwe onderwijsakkoord gaat dat nu veranderen.

Goede bereikbare onderwijsvoorzieningen in Zeeland zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt en daarmee de leefbaarheid van onze provincie. In de Statenvergadering van 15 november 2013 heeft de PvdA samen met de SP om die reden een amendement ingediend om ingaande 2014 aan MBO-studenten in Zeeland van 16 en 17 jaar een kortingskaart te verstrekken. Tot ons ongenoegen werd dit voorstel niet overgenomen door Provinciale Staten van Zeeland. Het ging eigenlijk om een overgangssituatie omdat op dat moment al plannen bestonden om hiervoor een landelijke regeling te maken. Reden voor mij om op 14 april af te reizen naar Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerlid Duco Hoogland, OV-woordvoerder van de PvdA.

Onze wens voor een gratis OV-kaart voor MBO-ers is daarbij nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Daarnaast zorgde ons Zeeuwse Tweede Kamerlid Albert de Vries er voor dat dit onderwerp steeds in de picture bleef. Met de nu gemaakte afspraken kunnen jongeren kosteloos naar hun studie reizen. Daarnaast zijn in het akkoord scherpe afspraken gemaakt waardoor het onderwijs toegankelijk blijft voor iedere student. In de eerste plaats wordt de aanvullende beurs voor kinderen van minder draagkrachtige ouders verhoogd.

Tot slot gelden gunstige terugbetalingsregelingen voor afgestudeerden. Het omzetten van de basisbeurs in een sociaal leenstelsel maakt investeringen mogelijk in bijvoorbeeld kleinere klassen, meer contacturen en betere docenten. Kortom, het onderwijsakkoord borgt de toegankelijkheid en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Een resultaat waar we als PvdA trots op kunnen zijn.

Frits de Kaart 3

Statenlid Frits de Kaart