Door op 15 november 2013

Marinierskazerne

De komst van de marinierskazerne is van groot belang voor Zeeland. Onze provincie heeft daarbij de regierol en heeft op zich genomen en heeft op zich genomen om de benodigde grond om niet in bouwrijpe staat ter beschikking te stellen. In dat licht stemt de Partij van de Arbeid van harte in met het voorstel om de provinciale bijdrage van € 15 miljoen in 30 jaar af te schrijven.

Vragen en ook wel enige zorg heeft de Partij van de Arbeid over het tempo wat gemaakt wordt. Naar onze mening is het van het grootste belang dat de beoogde overeenkomsten op zo kort mogelijke termijn worden gesloten, zodat het definitieve ‘point of no return’ bereikt is. Van Gedeputeerde Staten verneemt de Partij van de Arbeid graag of zij dit gevoel van urgentie delen en wat zij doen om hieraan tegemoet te komen.