9 maart 2015

Lilianne Ploumen bij de Delta Academy

Minister Lilianne Ploumen kreeg uitleg over projecten die de studenten uitvoeren. Het eerste project dat werd besproken is dat in Vietnam. Zeespiegelstijging is een regelrechte bedreiging voor de verbouw van rijst. Daarnaast zijn er veel rijstboeren die overstappen op de kweek van ‘tiger shirmps’. Dit tast het ecologisch systeem aan. Het Mekong Delta Plan (MDP) behelst waterveiligheid, economische mogelijkheden, enzovoorts. Vietnam kent een sterke economische groei, maar is nog steeds een ontwikkelingsland. De aantasting van de leefomgeving door het aanleggen van gigantische visvijvers is groot.

Het grondwater en het oppervlaktewater is er sterk verontreinigd door het gebruik van grote hoeveelheden pesticiden. De visvijvers kunnen een andere bestemming krijgen door af te stappen van mono-cultuur en bijvoorbeeld het ene jaar vissen te kweken en het andere jaar schelpdieren. De schelpdieren zuiveren het water.

Het tweede project is in Uganda. 80% woont er op het platteland en 66% heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Het project helpt mee aan het vasthouden van water en het tegen gaan van bodemerosie. Visvijvers werden aangelegd om de boeren alternatieve inkomstenbronnen te geven. De persoonlijke verhalen van de studenten gaven een goede inkijk in hetgeen gedoceerd wordt aan de Delta Academy en in de praktijk over de hele wereld wordt gebracht.

De samenwerkingsverbanden tussen NGO’s en bedrijven maken dat er studieplatforms ontstaan die er voor zorgen dat ontwikkeling in Afrika en Azië plaatsvinden die de duurzaamheid ten goede komen. De duurzaamheid is van groot belang.

Minister Lilianne Ploumen wijst er op dat de handelsmissies tegenwoordig altijd vergezeld worden door NGO’s die wijzen op de duurzaamheidsaspecten van eventuele investeringen in ontwikkleingslanden.