22 december 2015

Leergang Lokale Politiek Walcheren

Ben je iemand die vindt dat je een deel van je tijd zou kunnen investeren in iets wat van groot maatschappelijk belang is voor jezelf en je leefomgeving? Ben je geboeid door de grote en snelle ontwikkelingen waar de gemeenten op Walcheren voor staan? Maken deze vragen je nieuwsgierig en wil je jezelf wat breder oriënteren?

Doe dan mee aan de tweede Leergang Lokale Politiek die de Partij van de Arbeid op Walcheren in 2016 organiseert. Zo kun je snel en zonder verplichtingen op een attractieve manier kennismaken met de plaatselijke en provinciale politiek.

In zeven avonden van elk twee uur krijg je, ondersteund door informatie vooraf en via een interactieve aanpak, een kijkje in de politieke keukens van Middelburg, Vlissingen en Veere. Daar hoort natuurlijk ook kennisoverdracht bij over de invloed van het Rijk en de provincie. Daarom geven wij je ook een blik achter de schermen van de Provinciale Staten van Zeeland en de Tweede Kamer.

Voor elke bijeenkomst worden aansprekende inleiders uitgenodigd uit zowel de landelijke als de regionale politiek. Daarnaast delen de huidige PvdA-fractieleden in Middelburg, Veere en Vlissingen en (oud) PvdA-wethouders op Walcheren hun ervaringen in het politieke bedrijf.

De leergang wordt gehouden op dinsdagavonden vanaf 19:30 uur. De eerste cursusavond is op dinsdag 2 februari 2016 in Middelburg. De volgende data zijn: 16 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2016.

Als bijdrage in de kosten wordt een deelnemersbedrag van € 20 per persoon voor de totale leergang gevraagd. Voor studenten en scholieren wordt € 15 in rekening gebracht.

Is je belangstelling gewekt en wil je meedoen? Via walcherenpvda@zeelandnet.nl kun je jezelf aanmelden.

Programma:

Blok 1: Van Waarde
Dinsdag 2 februari 2016
De Leergang Lokale Politiek. Welkom en uitleg door Robert Trompetter, voorzitter PvdA-afdeling Vlissingen. De deelnemers leren elkaar kennen. Presentatie door Pim van Kampen, PvdA-raadslid Middelburg. De sociaaldemocratie is springlevend. Presentatie door Barbara Oomen, dean University College Roosevelt.

Blok 2: De politiek terug in de lokale politiek
Dinsdag 16 februari 2015
Rollen, taken en verhoudingen in de lokale politiek. Wat is “Van Waarde” in de lokale politiek? De kernwaarden binding, bestaanszekerheid, fatsoenlijk werk en verheffing. Discussie in groepen met:
– Anita Pijpelink, fractievoorzitter PvdA in Provinciale Staten van Zeeland.
– Eric Lameijn, voorzitter Jonge Socialisten Zeeland.
Plenair debat onder leiding van Anita Pijpelink.

Blok 3: Zeeland en haar Randland dilemma’s
Dinsdag 1 maart 2016
Versterking van de stedelijke regio Walcheren. Hoe kan Zeeland deze uitdaging oppakken? Presentatie van ontwikkelingsmogelijkheden van drie scenario’s door Dick van der Wouw, onderzoeker Scoop. Discussie in 3 groepen over een afzonderlijk scenario met medewerking van:
– Peter de Doelder, fractivoorzitter PvdA Middelburg.
– Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA Veere.
– Frances Oreel, raadslid PvdA Vlissingen.
Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen met inbreng regionale politici onder leiding van Pim van Kampen.

Blok 4: Politiek en de nieuwe media
Dinsdag 15 maart 2016
Mindmap. Belang van beeldmateriaal in sociale media. Presentatie door Wouter Struijk, lid landelijk partijbestuur PvdA. Subgroepen (een casus vertalen naar een bericht voor Facebook en Twitter) naar aanleiding van een politiek actueel onderwerp. Presentatie vanuit de subgroepen.

Blok 5: Van beleidsnotitie tot raadsbesluit
Dinsdag 29 maart 2016
Wildgroei of bewust beleid in het buitengebied? Chronologisch en inhoudelijk verloop van een raadsvoorstel in de gemeente Veere over de wijziging van het bestemmingsplan buitengebied om een intensieve veehouderij uit te breiden. Onder leiding van Aty Harwijne, voorzitter PvdA Zeeland, en met medewerking van:
– Chris Maas, wethouder PvdA / GroenLinks Veere.
– Anton van Harpen, lid PvdA-Statenfractie Zeeland.
– Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA Veere.

Blok 6: De Statenfractie van de PvdA in Zeeland
Dinsdag 5 april 2016
Kennismaking en discussie met de PvdA-gedeputeerde en de leden van de PvdA-Statenfractie:
– Ben de Reu, lid Gedeputeerde Staten.
– Anita Pijpelink, voorzitter PvdA-Statenfractie.
– Ralph van Hertum, Statenlid PvdA.
– Anton van Haperen, Statenlid PvdA.
– Bayram Erbisim, Statenlid PvdA.

Blok 7: Raadsspel
Dinsdag 12 april 2016
Uitbreidingsplan ‘De Cleene Hooge’ in Middelburg. Raadsspel onder leiding van Jaap Gelok, burgemeester gemeente Borsele. Afsluiting van de leergang door Robert Trompetter. Afsluitend hapje en drankje.