Ledenbrief lijsttrekker Anita Pijpelink

Door Anita Pijpelink op 13 februari 2019

Beste partijgenoten,

Terwijl de campagne op volle stoom raakt en jullie via de social media, diverse themabijeenkomsten, werkbezoeken en rozenacties ons hopelijk overal (gaan) tegenkomen wil ik jullie graag meenemen in de afwegingen van de Statenfractie om een initiatiefvoorstel mee in te dienen om de tarieven van de Westerscheldetunnel per 1-1-2020 te verlagen voor de veelgebruikers en de gebruikers met een T-Tag.

Zoals in ons verkiezingsprogramma staat strijden we voor een tolvrije Westerscheldetunnel. In onze partij heeft Cees Liefting dit thema provinciaal en landelijk geagendeerd. Wij blijven als PvdA vinden dat de tunnel zo snel mogelijk tolvrij moet worden. De lobby hiervoor moet wat ons betreft op de agenda blijven.

De Statenfractie ziet in de tarieven geen middel om de tunnel substantieel eerder tolvrij te krijgen, omdat het zou betekenen dat we dan de tarieven zelfs zouden moeten verhogen om echt een stuk eerder tolvrij te kunnen zijn. Wij willen geen lastenverhoging voor de tunnelgebruikers. Wij willen dat de provincie, zolang de tunnel niet tolvrij is, het maximale doet om de tol, vooral voor de gewone Zeeuw, zo laag mogelijk te laten zijn. De goede resultaten, die boven alle verwachtingen uitstegen, boden daar nu ruimte toe.

Het initiatiefvoorstel, dat we samen met andere partijen hebben ingediend, zien wij dus als een eerste stap. Als er de komende jaren meer ruimte komt, doordat het aantal gebruikers jaarlijks blijft stijgen, kunnen er verdere stappen richting lagere tarieven of eerder tolvrij worden gezet. Voor het op korte termijn tolvrij maken van de tunnel is de financiële polsstok van de provincie te kort. Daar is het Rijk bij nodig. Daarom zullen wij een tolvrije Westerscheldetunnel blijvend onder de aandacht brengen bij onze Eerste- en Tweede Kamerleden in Den Haag. Volgende week woensdag 20 februari komt Lodewijk Asscher op werkbezoek naar Zeeland en jullie mogen erop rekenen dat we dit thema dan ook zeker weer bespreken met hem.

Op 20 februari kan iedereen tussen 17:00 en 18:00 uur Lodewijk Asscher ontmoeten en spreken in Havendorp (voormalige stationsrestauratie) in Vlissingen. Andere activiteiten in het kader van de campagne zijn hier te vinden. Neem contact op met jullie afdelingsbestuur wanneer jullie willen meehelpen aan de campagne. Campagne voeren kan door het helpen verspreiden van flyers, het ophangen van een poster voor het raam tot aan het delen van berichten via sociale media. Alle ondersteuning is welkom en we zijn iedereen daar ontzettend dankbaar voor. Vooral hopen we jullie binnenkort te zien en te spreken!

We hebben als PvdA zo’n mooi en wezenlijk verschil uit te maken, ook in onze provincie! Moedig voorwaarts!

Hartelijke groet,

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink