Ledenbrief Anita Pijpelink

Door Anita Pijpelink op 6 januari 2019

Beste partijgenoten,

Mede namens de andere leden van de Statenfractie wens ik jullie en jullie naasten graag een heel mooi, inspirerend en gezond 2019 toe!

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog 76 dagen tot de verkiezingen van 20 maart voor Provinciale Staten en het Waterschap. Nog 76 dagen om volop campagne te voeren en om vol te gaan voor de sociaal-democratische idealen waar wij als PvdA voor staan. En om Zeeland te laten voelen dat de PvdA zich blijft inzetten voor een samenleving, waarin we met elkaar werken aan een goede en eerlijke toekomst voor iedereen. Samen met alle kandidaten op de lijst voor Provinciale Staten en het Waterschap en samen met jullie stroop ik graag de mouwen op.

Want er is nog zoveel belangrijk sociaal-democratisch werk te doen. We staan voor een belangrijke periode in de wereld en dus ook in Zeeland. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst, over hun werk, hun inkomen en de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Vaste waarden, waar onze partij zich altijd hard voor heeft ingezet, zijn minder vanzelfsprekend geworden en moeten opnieuw bevochten worden. En dat zullen we dus weer doen! We zullen als PvdA weer knokken voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van middelen en macht, voor de emancipatie van achtergestelde groepen mensen in de samenleving, voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en voor een goede en kansrijke toekomst voor iedereen.

De Zeeuwse agenda voor de komende vier jaar vraagt van ons dat we ons inzetten voor betaalbare en duurzame woningen, voor eerlijk en vast werk, voor goede zorg, voor goed onderwijs op alle niveaus, voor behoud van het karakter van onze prachtige natuur en onze kustlijn, voor veranderingen op het gebied van energie waarbij niemand achterblijft en voor aanpassingen aan de klimaatsveranderingen waardoor Zeeland voor iedereen een prachtige en veilige plek blijft om te leven, te werken en te wonen.

Vele partijgenoten staan, net als ik, te popelen om een prachtige en energieke campagne te gaan voeren de komende 76 dagen. We zullen met veel mensen in gesprek gaan, we zullen naar hun zorgen luisteren en hen vragen naar hun dromen. We zullen ons in gemeenteraden en in Provinciale Staten inzetten om beleid vast te stellen dat deze zorgen wegneemt en dromen waarmaakt. We willen de Zeeuwse pleinen, straten, markten en kroegen rood doen kleuren. Doe je mee? Samen staan we nog roder!

Ik hoop jullie te ontmoeten en te spreken op 18 januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Zeeland in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Je bent erg welkom! Neem zoveel mogelijk mensen, die net als wij geloven en vertrouwen in de waarden van de sociaal-democratie, mee! Iedereen is in de komende campagne ambassadeur van deze waarden. Alleen samen kleuren we Zeeland rood en dus een stukje mooier! Tot snel!

Hartelijke rode groet,

Anita Pijpelink (voorzitter en lijsttrekker PvdA-Statenfractie Zeeland)

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink