Door Anton van Haperen op 18 november 2016

Kustbebouwing en Veerse Dam

Veel mensen maken zich zorgen over de bebouwing van onze kust. Dat blijkt uit het feit dat landelijk 105.000 mensen de petitie ‘Bescherm de kust’ hebben ondertekend en in Zeeland 5000 mensen een dergelijke actie hebben gedaan als reactie op de plannen voor een schiereiland aan de Veerse Dam. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen hier niet om heen, maar hoe slaan we een brug naar de noodzaak voor de toeristisch-recreatieve sector om bij de tijd te blijven? Wat de PvdA betreft kan dit alleen als wij bezorgde burgers laten merken dat zij gehoord worden en er tegelijkertijd uiterst terughoudend omgaan met nieuwe grootschalige projecten in tot nu toe niet bebouwde gebieden. Nieuwe ontwikkelingen, die nodig zijn om toeristisch Zeeland up to date te houden moeten gekoppeld worden aan het opknappen en saneren van verouderde complexen. Dat doen we in de woningbouw en bij bedrijventerreinen al lang en dat moet óók in de recreatiesector gebeuren! Burgers zullen begrijpen dat ook in Zeeland de schoorsteen moet blijven roken. Steeds weer nieuwe grootschalige projecten, die onbebouwde ruimte opsouperen en landschappelijk onvoldoende zijn ingepast zijn echter olie op het vuur van de maatschappelijke onrust.

Veerse Dam
Het project heeft een geschiedenis van bijna 15 jaar. In zijn oorspronkelijke opzet had het een brede integrale insteek en maakte bijvoorbeeld ook maatregelen in de sfeer van natuur, landschap en infrastructuur er deel van uit. Vanwege deze integrale insteek waren een aantal verschillende partijen betrokken bij het initiatief. Zij waren verenigd in de Stuurgroep Veerse Dam met de provincie in de rol van voorzitter. In deze fase had het project een breed draagvlak bij verschillende partijen. Vanaf 2011/2012 heeft het project een wending genomen. Het project kreeg de status van toeristisch-recreatieve hotspot en is de verblijfsrecreatieve ambitie uitgedijd tot een compleet park met hotel, woningen, appartementen en penthouses waar voorheen alleen sprake was van een ‘standalone hotel annex restaurant’. Anno 2016 is het onduidelijk of de maatregelen op het gebied van natuur en landschap en infrastructuur nog deel uitmaken van het project en wie dan verantwoordelijk is voor de realisatie daarvan.

Motie
Voor de nu voorliggende plannen ligt de verantwoordelijkheid voor de go / no go-beslissing bij de gemeenteraad van Noord-Beveland (bekendmaking 2 november 2016, definitieve besluitvorming 24 november 2016). Het is onduidelijk of de provincie hier nog iets van kan vinden. Voor deze besluitvorming heeft de gemeente in 2014 een ruimtelijke toetsingskader geformuleerd dat onder andere de landschappelijke inpassing en goed kwaliteitsniveau moet garanderen. De nu voorliggende gemeentelijke plannen doen dit toetsingskader geen recht. Zo ontbreekt er een goed onderbouwd en gemotiveerd advies van het gemeentelijk kwaliteitsteam.

De PvdA heeft daarom een motie ingediend waarmee Provinciale Staten de zorgen uitspreken over de landschappelijke inpassing van het project aan de Veerse Dam en vragen Gedeputeerde Staten deze zorgen kenbaar te maken aan de raad van de gemeente Noord-Beveland. Wij hebben drie overwegingen voor deze misschien wat ongebruikelijke stap: 1. Het project heeft een landschappelijke uitstraling die veel verder reikt dan de grenzen van de gemeente Noord-Beveland. 2. Het heeft een grote impact op het toeristisch-recreatieve imago van Zeeland (de Veerse Dam als oudste icoon van de Deltawerken). 3. Het geeft aanleiding tot veel maatschappelijke onrust.

De primaire verantwoordelijkheid voor de go / no go-beslissing voor de bouw van een schiereiland aan de Veerse Dam ligt op dit moment inderdaad bij de gemeente Noord-Beveland, maar gegeven de maatschappelijke onrust en gegeven de mogelijke gevolgen van het project kunnen Provinciale Staten op dit moment niet wegkijken. Wij moeten vragen om garanties voor een goede landschappelijke inpassing!

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen