Door Anita Pijpelink op 16 december 2016

Kruising Sloeweg-Bernhardweg

Vandaag proberen we als Staten van Zeeland een eindpunt te markeren in het dossier Sloeweg door een keuze te maken voor de kruising Sloeweg-Bernhardweg. Een dossier dat allang niet meer alleen gaat over asfalt, over goede doorgaande verbindingen en kruispunten. Een dossier, een naam, Sloeweg, die in dit huis een hele grote gevolgen heeft bewerkstelligd door de zaken die eerder verkeerd zijn gegaan, zaken waar Provinciale Staten en ook Gedeputeerde Staten zich door overvallen heeft gevoeld. Wat ons allemaal en alle betrokkenen destijds een machteloos en onwerkelijk gevoel heeft gegeven. Het dossier Sloeweg heeft gevolgen gehad in de wijze waarop we grote projecten zijn gaan benaderen, in de wijze waarop we als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten willen werken, willen samenwerken aan de toekomst van een krachtig Zeeland en in de manier waarop de interne ambtelijke organisatie functioneert. Een andere groot gevolg is dat we samen als Gedeputeerde en Provinciale Staten hebben uitgesproken meer controle op de financiën te willen. En dat is ook keihard nodig!! Met de dossiers Delta, Campus Zeeland en Thermphos hangen ons nog heel wat financiële uitdagingen en onzekerheden boven het hoofd.

Waarom noem ik dit bij de keuze voor de kruising? Ik noem dat omdat onze fractie werkelijk niets begrijpt van het amendement dat nu voorligt, waarmee de indieners een pleidooi houden voor de stervariant. Onze fractie is blij met de keuze van het college voor de variant Halve Haarlemmermeer. Een variant die aan het kader voldoet, met de door ons gestelde uitgangspunten, een veilige doorstroom, een vlotte doorstroom, toekomstbestendig, met een ongekruisde doorgang van Goes naar Gent én last but not the least financieel veilig. Een weg met een kruising, die op deze manier door Rijkswaterstaat overgenomen kan worden. En op dat laatste hoort onze fractie straks graag de bevestiging van de gedeputeerde.

De indieners van het amendement willen meer, willen op grote voet leven, met geld dat ons in de schoot lijkt te worden geworpen. Met nadruk op ‘lijkt’. Het is gemeenschapsgeld, opgehoest door de tunnelgebruikers, het is een sigaar uit eigen doos, gezien ons aandeelhouderschap. En het is dan deze keer geen politiek wensdenken waar we het over hebben, een term waar het dossier Sloeweg bol van staat, maar het is politiek en financieel opportunisme en grootheidswaanzin van de bovenste plank. Het veronderstelt een rijke provincie die projecten bij de ruim voorhanden financiële middelen kan uitzoeken en het past niet bij een provincie als de onze waar we de financiële middelen voor alle projecten waarschijnlijk niet eens zelf kunnen ophoesten, maar ons handje op moeten houden in Den Haag. Hoe denken de indieners en de voorstanders van de stervariant hoe daar in Den Haag naar gekeken wordt? Onze fractie heeft daar wel een idee van. Krokodillentranen! Dat is wat er in Den Haag gedacht zal worden. Zeeuwse krokodillentranen bij het dossier Delta, de plannen in het rapport van de Commissie Balkenende, de kerncentrale, Delta als we vragen om financiële hulp en ondersteuning. “Wat nou, armlastige provincie?” zal er gedacht worden, zo slecht hebben ze het blijkbaar niet en die Zeeuwen zijn financieel creatief genoeg door een niet bestaande melkkoe, namelijk de tunnel en de tol te creëren voor hun financiële uitdagingen. En dat ook nog over de rug van hun eigen mensen, de tunnelgebruikers.

En als het nu noodzakelijk was, deze stervariant? Dan hadden we een ander verhaal hier gehouden, maar dat is niet het geval! De variant Halve Haarlemmermeer voldoet aan het gestelde kader! Ik doe een beroep op mijn collega-Statenleden om daad bij woord te voegen bij de uitgesproken intenties die we in dit huis gedaan hebben met alle grote gevolgen van het dossier Sloeweg door mee te gaan met het collegevoorstel voor de variant Halve Haarlemmermeer en daarmee ook in Den Haag het signaal af te geven dat Zeeuwen nog steeds zuunige keuzes durven te maken en we met opgegeven hoofd in Den Haag ondersteuning kunnen vragen voor de andere dossiers.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink