10 maart 2015

Krimp

De PvdA trekt al jaren aan de bel wanneer het gaat over de demografische transitie in Zeeland: krimp. Daarbij schakelde de PvdA Zeeland in 2009 Eberhard van der Laan in, de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken & Integratie. Krimp werd in Den Haag op de kaart gezet en er kwamen financiële middelen vrij om de effecten van krimp op te vangen. Door de jaren heen werden de zorg, het openbaar vervoer en het onderwijs in Zeeland door een ‘krimpbril’ bekeken en werden diverse visies geschreven en werden initiatiefvoorstellen ingediend en aangenomen in Provinciale Staten. Begin dit jaar organiseerde de PvdA Zeeland nog drie debatten over krimp. De PvdA bestudeert alle mogelijke oplossingen in het krimpdossier.