Door op 27 februari 2015

Knelpuntennotitie Openbaar Vervoer Zeeland

De PvdA had via een motie om een notitie over de problemen in het Zeeuwse openbaar vervoer gevraagd. De Knelpuntennotitie Openbaar Vervoer Zeeland laat heel wat knelpunten zien die genoemd zijn op de informatieavonden. Ook uit vele schriftelijke reactie blijkt dat er veel ontevredenheid is over de wijze waarop het openbaar vervoer per 1 maart wordt georganiseerd.

Uit alles blijkt dat de communicatie bij de invoering van deze veranderingen slecht is geweest. Gedeputeerde George van Heukelom (SGP) hoorden wij in Tholen zeggen dat dit beter had gekund. De gedeputeerde is het klaarblijkelijk eens met de kritiek van de PvdA dat dit geen schoonheidsprijs verdient.

De PvdA heeft de indruk gekregen dat het nieuwe OV-systeem vooral vanachter de tekentafel is gemaakt met weinig oog voor de praktijk. Een belangrijk uitgangspunt is steeds geweest dat iedere kern bereikbaar moet blijven met een vorm van openbaar vervoer. Is deze mobiliteitsgarantie nog wel te geven?

Veel brieven en e-mails met zorgen van bijna alle Zeeuwse gemeenten, bewonersraden en individuele reizigers over het verdwijnen van buslijnen bereiken ons. In de Knelpuntennotitie worden voorstellen gedaan om enkele knelpunten op te lossen. Specifiek genoemd worden IJzendijke, Ellemeet, ’s-Heer Arendskerke en Kloosterzande. Op welke termijn kunnen de voorgestelde oplossingen worden gerealiseerd?

Alle knelpunten oplossen vraagt extra financiële middelen. De situatie zoals we die in het verleden hadden met het OV zal niet terugkeren. Toch ontkomen we er niet aan om aanpassingen te realiseren. Er is steeds gesteld dat we een flexibel OV-systeem krijgen. Niet een in beton gegoten systeem. Maar wat zijn de marges om veranderingen te realiseren? Tijdens de vergadering van de Statencommissie Economie & Mobiliteit op maandag 2 maart a.s. zullen wij de gedeputeerde hierover bevragen.

Op 18 maart zijn er verkiezingen. Daarna volgen de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Ik denk dat we er niet aan ontkomen om in de komende Statenperiode extra middelen voor het openbaar vervoer beschikbaar te stellen. Voor de PvdA zal dit een belangrijk punt worden.

Statenlid Frits de Kaart