Door Ralph van Hertum op 16 december 2016

Knelpunten openbaar vervoer

Voor de PvdA staat de inclusieve samenleving centraal. In die samenleving is goed openbaar vervoer van groot belang. We zijn het eens met dit goed onderbouwde voorstel en richten ons op drie aanvullingen. Voordat we dat doen willen we een woord van dank uiten naar de ambtenaren en gedeputeerde Van der Maas. We hebben als PvdA-fractie in het verleden veel vragen gesteld en zijn met opmerkingen gekomen over de bus, trein, boot, haltetaxi en buurtbus. Dit doen wij omdat goed openbaar vervoer vooral belangrijk is voor scholieren, forenzen, ouderen en toeristen. De ambtenaren en gedeputeerde signaleren veel openbaar vervoer problemen snel en zorgen nog sneller voor praktische oplossingen. Hulde daarvoor.

Toevoeging 1
Tijdens de commissievergadering kwamen insprekers hun verhaal vertellen over een inclusieve samenleving. Alex, Amber, Jos en Robin gaven ons een inkijkje in de wereld van minder validen die met het openbaar vervoer willen reizen. Iedereen realiseert zich dat we nog een slag te slaan hebben op het gebied van het toegankelijk maken van het Zeeuwse openbaar vervoer. Daarvoor is een plan van aanpak nodig. Samen met onder andere de ChristenUnie dienen we een motie in.

Toevoeging 2
We hebben als PvdA-fractie veel vragen en opmerkingen gehoord over de haltetaxi. Vragen variërend van: “Hebben we een haltetaxi?” tot “Rijdt de haltetaxi ook ’s avonds?” De provincie communiceert al over de haltetaxi, maar we willen dit punt extra aanstippen omdat we zagen dat in 2016 meer dan één miljoen euro is overgebleven op de begroting van de haltetaxi. Dat geld is niet aan de haltetaxi besteed. Wij willen graag dat toekomstige overschotten op de haltetaxi worden ingezet voor het oplossen van de knelpunten in het openbaar vervoer en dienen daarvoor een motie in.

Toevoeging 3
Deze week is de nieuwe treindienstregeling ingegaan. De NS brachten eerder naar buiten: “Zeeuwse reizigers verliezen een paar minuten naar de Randstad en hun directe verbinding met Schiphol, maar gaan er in totaal op vooruit.” De Zeeuwen krijgen volgens de NS een snellere treinverbinding met Breda. Op papier is dit juist, maar in de praktijk gaat het anders. De Zeeuwse trein stopt op perron 4-B in Roosendaal. De deuren blijven nog even dicht, waardoor de tijd weg tikt. Wanneer de deuren open gaan duwen de mensen zich naar buiten en rennen ze naar spoor 3-A, een eind verder op. Sommigen halen hun overstap wel, anderen niet. Minder validen kunnen hun overstap sowieso wel schudden. Wanneer de Zeeuwse trein twee tot drie minuten vertraagd is haalt niemand zijn / haar overstap richting Breda. De NS sturen ons met een kluitje in het riet, draaien ons een rad voor ogen en pakken de Zeeuwse treinreizigers oneerlijk hard aan. Zij zien ons als het sluitstuk van het Nederlandse spoor en behandelen Zeeland ook zo. Onacceptabel. We zijn tevreden dat de gedeputeerde dit heeft opgepakt en blijven de Zeeuwse treinverbinding nauwlettend volgen!

Statenlid Ralph van Hertum

De motie hieronder werd ingediend en gesteund door PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Zeeland Lokaal. Na een toezegging van gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) werd de motie ingetrokken.

motie-haltetaxi-16-12-2016

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum