Door op 19 februari 2015

Kleinschalig fuikvisserij in Zeeland

De PvdA bracht donderdag 19 februari een werkbezoek aan diverse plaatsen in Zeeland rond het thema natuur. De PvdA heeft in haar Zeeuwse verkiezingsprogramma bijzondere aandacht voor de zogenaamde kip met de gouden eieren. Natuur en de beleving daarvan.

De Veerse wethouder Chris Maas: “In Westkapelle en Domburg vragen lokale vissers aandacht voor de problematiek rondom het vissen met fuiken langs de Walcherse kust. Het gaat hier om visserij voor eigen consumptie. Bij slecht weer of drukke toeristische dagen bleven zij thuis. Plotseling waren de vissers helemaal weg. De Uitvoeringsregeling Zeevisserij maakte dat het verboden was om nog langer met fuiken te vissen langs de kust. Het argument van dit verbod was de bescherming van de aal.

Met een warrelnet mag wel gevist worden. Wonderlijk, want die netten zijn veel groter en hebben weinig van doen met kleinschalige visserij. De Walchenaren hebben door de eeuwen heen geleerd met de zee te leven. Vissen langs de Zeeuwse kust is een stuk immaterieel erfgoed. Dat zou aan het nageslacht moeten kunnen worden doorgegeven. Dit past ook zeker bij de beleving en benutting van de Zeeuwse natuur.”

Fuikvisser en auteur van het boekboekje ‘De Zeeuwse Strandvisserij’ Wim Vreeke: “Voor 2011 was er een vrije visserijzone langs de kust. De beschermende maatregelen voor de aalstand hebben dit ongedaan gemaakt. Grove mazen maken dat UNESCO en SCEZ hebben deze soort van vissen aangemerkt als immaterieel erfgoed. Breien en botten van netten hebben we met behulp van oude vissers opgetekend. Het behoort tot de couleur locale van Zeeland.”

Fuikvisser Jo Provoost: “Het juridische uitvoeringsregeling zeevisserij werkt niet. Er zouden alen in terecht komen, maar de dikte van die alen is kleiner dan de mazen. Het aalbeheerplan staat een staand wand wel toe. Dit was volgens toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker een traditie. Fuikvisserij is ook een traditie. Richting de landelijke politiek hebben wij aangegeven dat dit weinig steekhoudend is. Er zouden ook hoge handhavingslasten komen kijken bij fuikvissen. De kustgemeenten kunnen dit zelf prima verzorgen door zoneringen enzovoorts in te stellen. De regeling stelt dat de gemeenten het mogen regelen, maar niet moeten. Met de gemeente Veere hebben we zonering en beperkingen in de tijd afgesproken. Er is ooit een landelijke commissie ingesteld om hier onderzoek naar te doen. Er is ongemotiveerd van het advies van de Commissie Hollinga afgeweken.”

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi: “We gaan er expliciet aandacht voor vragen. Op de Waddeneilanden speelde soortgelijke problematiek. We zijn in 2011 kennelijk vergeten om de Walcherse kust en de strandvisserij voldoende in ogenschouw te nemen. Mogelijk helpt het om een stichting of een gilde op te richten die het behoud van dit cultureel erfgoed op zich neemt. We gaan de Staatssecretaris hier op wijzen. We zullen naast Albert de Vries ook het Zeeuwse VVD-Kamerlid Andre Bosman er bij betrekken. Het helpt ook wanneer de gemeente Veere een brief stuurt aan de Vast Kamercommissie.”

Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Albert de Vries merkt op dat de strandvissers heel goed in staat zijn om te handhaven.

Zeeuws Statenlid Anton van Haperen: “De beleving van de natuur speelt ook een rol. In het Polderhuis en bij Terra Maris wordt ook aandacht aan dit strandvissen gegeven.”

Wim Vreeke: “We hebben demonstraties gegeven voor lokale mensen en toeristen. We doen dit sinds vijf jaar en het trekt altijd veel belangstelling. Het boeten van netten laten we ook zien.”