Door op 4 juli 2014

Kennis- & informatieplatform voor Zeeland

De PvdA-fractie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij een voorstander is van de totstandkoming van een kennis-informatieplatform voor Zeeland, bestaande uit de huidige organisaties Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en Scoop. Dit kennis- en informatieplatform kan de onderwijs- en kennisinfrastructuur van Zeeland versterken. De PvdA-fractie is een groot voorstander van het verbreden van kennis en onderwijs in Zeeland.

Ook de medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek en de Scoop hebben er vertrouwen in om samen aan de weg te gaan timmeren en er een mooie nieuwe organisatie te gaan maken, zo hebben beide voorzitters van de ondernemingsraden van ZB en Scoop ons in de vergadering van de Statencommissie Bestuur Financiën & Welzijn laten weten. Het is van belang dat er nu duidelijkheid komt voor de medewerkers van ZB en Scoop. Zij wachten al te lang in onzekerheid. En aan die onzekerheid moet een einde komen.

Het maximale bedrag van € 4,5 miljoen aan frictiekosten is een onderhandelingsresultaat van Gedeputeerde Staten samen met de instellingen en de PvdA-fractie acht dit aanvaardbare frictiekosten. Beide organisaties hebben een dermate gelieerdheid met de provincie Zeeland dat bij een bezuiniging op de subsidie van de instellingen voor de provincie Zeeland een verantwoordelijkheid ligt voor het vergoeden van frictiekosten.

Dit dossier was een dossier met grote hobbels, waaraan nu echt ‘een klap op moet worden gegeven’. Beide organisaties moeten vooruit in de totstandkoming en ontwikkeling van een kennis- en informatieplatform. Aan stilstand hebben wij niets in Zeeland. De PvdA-fractie kan zich verenigen met dit Statenvoorstel.

Annebeth Evertz 2011
Fractievoorzitter Annebeth Evertz