Motie ‘Toeristisch recreatieve hotspots ‘ (03-07-2015)