Door op 18 maart 2017

Kabelbelasting? Zo snel mogelijk beëindigen!

In de Middeleeuwen werd in Utrecht als eerste stad in Nederland de hondenbelasting ingevoerd om honden met hondsdolheid te kunnen weren. Bij het merendeel van onze gemeenten bestaat dit nog steeds en is het een welkome bron van inkomsten. Bij hondsdolheid moet je wel zelf naar de dierenarts.

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd de parkeerbelasting als mooie melkkoe geïntroduceerd, want bij de auto kan alles worden belast. Sindsdien is deze belasting met tientallen procenten per jaar in de stijgende lijn en hebben we te maken met de tweede extra belasting. Een mooie extra bron van inkomsten voor de gemeenten.

De derde extra bron van inkomsten zit echter zo verkapt mogelijk. Mensen weten niet dat ze vanaf 2014 in sommige gemeenten extra belasting betalen via het vastrecht geheven op de levering van gas, water en elektra. Bij sommige waterschappen loopt deze extra betaling al vele jaren.

De Tweede Kamer is meer dan drie jaar doende met de visie op de heffing van kabelbelasting vast te leggen. Op deze manier hebben ze gewoon toegestaan dat gemeenten de afgelopen jaren door zijn gegaan met de invoering ervan, terwijl de meerderheid tegen de heffing van deze belasting was en is.

Nu is er eindelijk duidelijkheid. Bijna alle gemeenten die de kabelbelasting hebben ingevoerd mogen deze tegen maximaal het huidige tarief blijven belasten tot 1 januari 2022. Dit hebben ze te danken aan een twijfelende Tweede Kamer die volgens het poldermodel eerst alles laat ontstaan en dan pas tot afschaffing over wil gaan.

Een ander besluit had ik ook niet verwacht. Gemeenten zijn hun inwoners verplicht om transparant te werken als het om belastingheffingen gaat en niet verkapt te werk te gaan. Veel mensen kunnen gebruik maken van de kwijtschelding van gemeentelijke lasten, maar niet als het de kabelbelasting betreft.

Hoofdingeland Paul Weemaes