Door op 9 oktober 2017

Kabelbelasting afschaffen

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides.

Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben zij er drie jaar over gedaan om tot het besluit te komen dat er een overgangstermijn van vijf jaar moet komen. Het afschaffen van de kabelbelasting had volgens ons direct gekund. Wanneer je als overheid zelf stelt dat het feitelijk onrechtmatig is dan behoor je door te pakken.

De inwoners van Zeeland zijn de afgelopen drie jaar door deze invoering 25% meer Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gaan betalen en de huurders, die indirect overigens ook WOZ betalen, zijn voor 100% extra belast.

Gelukkig is er door de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag een mooie kink in de spreekwoordelijke kabel gekomen. Het gerechtshof stelde dat in 2015 onterecht een precariobelasting is opgelegd aan Enduris. Deze precariobelasting moet worden teruggebracht van € 545.000 naar € 24.000 voor het jaar 2015. Het is erg jammer dat Evides niet heeft meegedaan met deze procedure, want dat had waarschijnlijk tot nog eens vermindering van bijna € 300.000 geleid. Alleen in de gemeente Hulst (uitvinder van de kabelbelasting in Zeeland) scheelt dat iedere inwoner jaarlijks ongeveer € 32.

Tijdens de algemene bestuursvergadering van waterschap Scheldestromen op 5 oktober 2017 heeft de PvdA gevraagd naar de financiële gevolgen voor Zeeuwen van de precarioheffing door ons waterschap. Natuurlijk wordt alles eerst weer bestudeerd en later komt men er op terug. Klaarblijkelijk streeft het dagelijks bestuur naar het voortzetten van de kabelbelasting.

Laten we in Zeeland nu eens met z’n allen ballen tonen en samen besluiten om per 1 januari 2018 volledig te stoppen met de kabelbelasting. Dit voorkomt veel overbodig werk en grote kosten voor alle betrokkenen. Zeeuwen moeten niet langer opdraaien voor dit gegoochel met belastingen.

Paul Weemaes, Maarten Rossen, Tom Lievense en Kris Reijnierse