21 mei 2014

Juist voor Zeeland is Europa essentieel

Terneuzenaar Frank van Oorschot (38) wil zich in Brussel sterk maken voor het Zeeuwse belang. Het eerste gevecht dat hij daarvoor moet winnen, is het gevecht tegen de vooroordelen over Europa. “Juist voor grensregio’s als Zeeland levert de Europese Unie heel veel op.”

De in Sluis geboren Van Oorschot is met zijn negentiende plaats, de hoogst geplaatste Zeeuw op de Europese kandidatenlijst van de PvdA. Hij ergert zich aan de eenzijdigheid van het debat over Europa. “Ik zal de laatste zijn die beweert dat alles in Europa goed gaat, maar nu lijkt wel of Europa ons niks dan narigheid brengt, terwijl we er in feite heel veel aan te danken hebben. De discussie over meer of minder Europa leidt af van de werkelijke problemen. Problemen van échte mensen waarvoor op Europees niveau de oplossingen onder handbereik liggen. Vooroordelen en gebrek aan kennis zorgen dat mensen bang worden van Europa, terwijl er juist in Europa veel winst valt te behalen. In dit artikel wil ik daarom 5 veel gehoorde (voor-)oordelen over de Europese Unie ontkrachten zodat de mensen die donderdag gaan stemmen hun oordeel in ieder geval baseren op juiste informatie.”

1. De Europese Unie kost veel en levert weinig op
“Het klopt dat Nederland de grootste nettobetaler is van de Europese Unie. We betalen € 6,1 miljard en krijgen € 2,1 miljard terug in de vorm van directe subsidies. Daar staat tegenover dat we in Nederland € 147 miljard aan handelsoverschot hadden, we verdienen dus ook met afstand het meeste aan de Europese vrijhandel. Die € 6,1 miljard is dus zeker geen weggegooid geld.

De Europese subsidiegelden komen overigens meer dan gemiddeld ten goede aan grensregio’s als Zeeland. Zeker in Zeeuws-Vlaanderen vormt de grens nog steeds een barrière voor economische, onderwijskundige en culturele samenwerking en vooruitgang. Europese samenwerking is hier werkelijk van levensbelang. Europa investeert veel in grensoverschrijdende samenwerking in Eurregio’s. Iets waar ik in mijn functie als Europees projectendeskundige bij het ROC (nu SCALDA) veel mee te maken heb gehad. In Zeeland zijn veel nuttige en grote investeringen gedaan met Europees geld. Denk aan de herinrichting van het Spuiplein in Breskens, de onderwijsprojecten en de Zwartenhoekse Zeesluis bij Westdorpe. In Brussel wil ik me er hard voor maken dat Europa blijft investeren in banen en Zeeland. Zeeland ligt aan de rand van Nederland, maar in het hart van Europa.”

2. We redden het in Nederland ook wel zonder de EU
“Als grensbewoner hoef je niet heel oud te zijn om je de grenscontroles ter herinneren. In mijn jeugd moest ik, als ik net over de grens uit wilde in Knokke, eerst guldens wisselen voor Belgische franken. En als ik pech had, werd ik bij de grens gecontroleerd. Ik ken niemand die terugverlangt naar die situatie. Als iemand mijn opa 69 jaar geleden had verteld dat we in Europa ooit één munt zouden hebben, geen oorlog en dat je zonder grenscontroles naar België of Duitsland zou kunnen, dan had hij die persoon voor gek verklaard. Tegenwoordig zijn de voordelen van Europa zo vanzelfsprekend dat we het niet eens meer waarderen. Toch is het aan de EU te danken dat er geen grenscontroles meer zijn en dat je maar weinig formulieren hoeft in te vullen als je iets koopt in een ander Europees land. Dat een dreigende annexatie door Rusland nu totaal ondenkbaar is, hebben we te danken aan Europa.”

3. De Europese Unie is een bureaucratische moloch
“De Europese Unie heeft 34.000 ambtenaren op 450 miljoen inwoners. Als je de koffiejuffrouwen en assistenten van Europarlementariërs meerekent, kom je op 55.000 ambtenaren. Dat klinkt misschien veel, maar als je je bedenkt dat het kleine Nederland alleen al 200.000 rijksambtenaren heeft op 17 miljoen inwoners, dan valt het reuze mee. En dat voor een organisatie die verantwoordelijk is voor ongeveer 65% procent van onze wetgeving.”

4. Europese ambtenaren verdienen veel te veel
“Europese ambtenaren hebben een uitstekend salaris, maar de enorme excessen zie je bij de nieuwe generatie ambtenaren vrijwel niet meer. De ambtenaren die er al langer werken, vallen nog wel in de in mijn ogen veel te riante regelingen. Dat is ook iets wat ik als Europarlementariër wil aanpakken.”

5. Door de EU pikken Oost-Europeanen onze banen in
“Het liberale beleid van vrij verkeer van mensen, goederen en diensten heeft zeker een keerzijde. Dubieuze constructies en mensen die niet volgens de in Nederland geldende CAO werken, verdringen mensen in Nederland van de arbeidsmarkt en dat is niet goed. Nu gun ik iedere Pool zijn baan, maar zo ver onder de prijs gaan zitten, drukt de prijs van arbeid in heel Europa omlaag. Als iedereen minder inkomsten heeft, leidt dit op macroniveau tot een lager BNP. Dat Polen hier voor lage lonen werken, is dus niet goed voor de Europese economie in zijn geheel en de Nederlandse in het bijzonder.

De oorzaak van deze verdringing op de arbeidsmarkt, ligt misschien in Europa, maar de oplossing óók. Met Europese CAO’s creëer je een gelijk speelveld en stel je het geluk van mensen weer centraal, in plaats van keiharde begrotingsdiscipline. Werk creëren is sowieso de prioriteit in het Europese verkiezingsprogramma van de PvdA. Op dit moment is er veel werkloosheid in de EU. In een land als Spanje zit de helft van de jeugd werkloos thuis, terwijl de staatsschuld relatief laag is. Mijn partij wil dat er een 5%-norm komt voor werkloosheid. Dat houdt in dat als je als land hierboven komt, je wordt aangesproken om dat keihard aan te pakken. In sommige gevallen zouden landen de 3%-begrotingsnorm mogen laten vallen om de werkloosheidsnorm te halen. Dat is een kwestie van je prioriteiten anders stellen dan nu het geval is. Daar wil ik me sterk voor maken in Europa.”

De 5 punten van Frank van Oorschot voor Europa:
1. Meer banen naar Zeeland, door aandacht en Europese subsidies voor grensprovincies en krimpgebieden.
2. De werkloosheid aanpakken door invoering 5% norm.
3. Het tegengaan van verdringing door goedkope arbeidskrachten.
4. Dat de grens minder een barrière vormt voor bijvoorbeeld werk, onderwijs, zorg en openbaar vervoer.
5. Aanpakken van excessieve salarissen, banken, bonussen en criminaliteit.