Door op 17 oktober 2013

Jeugdwerkloosheid in Zeeland

De jeugdwerkloosheid in Zeeland stijgt nog steeds. De PvdA vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de Zeeuwse gemeenten is als het goed is tijdens het eerste Zeeuwse arbeidsmarktoverleg (een bestuurlijk overleg waarvan ook de provincie Zeeland deel uit maakt) in september besproken. De Nederlandse gemeenten krijgen in 2013 € 25 miljoen voor activiteiten die jongeren helpen bij het vinden van werk.

De PvdA-Statenleden Piet Hamelink en Frits de Kaart hebben daarom de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:
1. Welke Zeeuwse gemeenten hebben te kampen met de hoogste jeugdwerkloosheid?
2. Wat zijn de uitkomsten van het Zeeuwse arbeidsmarktoverleg?
3. Welke rol speelt de provincie Zeeland bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid of gaat de provincie Zeeland hier bij spelen?
4. Hoeveel geld hebben de Zeeuwse gemeenten van het Rijk gekregen of komt er beschikbaar?

Antwoorden op Statenvragen over Jeugdwerkloosheid in Zeeland (17-10-2013)