Jaaroverzicht PvdA-Statenfractie 2017

Door Ralph van Hertum op 27 december 2017

2017 is een bewogen jaar geweest voor de Partij van de Arbeid. Landelijk gezien lijdt de PvdA haar grootste nederlaag ooit, gemeentelijk worden de gemeenteraadsverkiezingen voorbereid en provinciaal gaat de discussie over de grote projecten door. Hieronder geven we aan u een overzicht van het bewogen jaar 2017, vanuit de invalshoek van de Statenfractie. We wensen u alvast fijne feestdagen toe en zien u hopelijk op de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagavond 19 januari 2018 in het Arsenaaltheater in Vlissingen.

Tweede Kamerverkiezingen
De eerste drie maanden van 2018 staan in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Vele PvdA-vrijwilligers trekken samen ten strijde om het sociaaldemocratische geluid te laten horen in Zeeland. De rode campagneteams verschijnen in alle dertien gemeenten, leggen vele werkbezoeken af en spreken talloze mensen. De PvdA Zeeland doet wat ze kan, maar wordt geconfronteerd met een harde verkiezingsuitslag: van 38 naar negen zetels. Na een periode van bezinning schrijft Paul Depla zijn rapport. Kernboodschap: de PvdA moet weer een brede volksbeweging worden. In het gewest is veel gesproken over dit rapport en als Statenfractie brengen we deze aanbevelingen graag in de praktijk.

Projecten in Zeeland
De provincie Zeeland werkt aan een handvol grote projecten, dat zijn midden- en langetermijninvesteringen in Zeeland. Ook andere onderwerpen hebben onze aandacht en zullen die aandacht houden. Voorbeelden van de grote projecten zijn de Sloeweg, de Tractaatweg, Waterdunen, Perkpolder, de marinierskazerne, Campus Zeeland, Thermphos en natuurpakket Westerschelde. Fractievoorzitter Anita Pijpelink heeft bij deze thema’s steeds vastgehouden aan drie speerpunten van de PvdA: werkgelegenheid, duurzaamheid en jongeren. Zo vinden wij het zorgvuldig afronden van project Waterdunen van belang voor de aantrekkelijkheid van West-Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Tractaatweg zetten we in op de goede bereikbaarheid van Zeeland, zodat de Zeeuwse economie en de werkgelegenheid ondersteund worden. Campus Zeeland draait voor ons om jongeren een kans te geven in Zeeland te studeren. We zien dit project samenhangen met investeringen in het Zeeuwse technische onderwijs, zodat Zeeuwse jongeren bij Zeeuwse bedrijven aan de slag zullen gaan. De provincie heeft besloten om het project Perkpolder aan de gemeente Hulst over te laten en is met een garantstelling van 3,3 miljoen euro uit het project gestapt. Bij Thermphos heeft de PvdA altijd de insteek: samen de rotzooi van de voormalige fosforfabriek opruimen, zodat het terrein in de toekomst veilig is voor de omgeving. Wij zijn dan ook tevreden met het rapport van Diederik Samsom die de provincie, het Zeeuwse havenbedrijf en het Rijk ieder een derde deel van de kosten laat betalen. Datzelfde Zeeuwse havenbedrijf fuseert met de haven van Gent en wordt een speler van wereldformaat.

Thema’s die voortdurend onze aandacht vragen zijn de kerncentrale Borssele en de Zeeuwse cultuur. Het is duidelijk dat de energieprijzen de komende jaren niet zullen stijgen, waardoor de kerncentrale financieel verder in de problemen komt. In 2033 wordt de kerncentrale sowieso gesloten, maar tot die tijd hangt een zware molensteen om de nek van de provincie. Daarnaast is voor ons cruciaal dat de Zeeuwse cultuur behouden blijft en waar mogelijk uitgebreid. We hebben initiatief genomen voor een Zeeland-app, die onderwijs, toerisme en het genieten van de Zeeuwse cultuur op allerlei manieren samenbrengt.

Ruimtelijke twisten
In de provincie is de afgelopen tijd veel gedebatteerd over de Zeeuwse kust. Statenlid Anton van Haperen ging voorop in de strijd om de schoonheid van de Zeeuwse kust te behouden. We hebben ons samen de raadsfracties en maatschappelijke organisaties fel verzet tegen de komst van het waanzinnige project Brouwerseiland en de bebouwing bij de Veerse Dam. Zo zijn we present bij protestacties, zoals de menselijke ketting tegen Brouwerseiland (maart 2017). Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe omgevingsvisie, waarbij de PvdA onder andere inzet op meer huur- en betaalbare koopwoningen, behoud van de Zeeuwse natuur en duurzame investeringen in Zeeland. De kaders van de omgevingsvisie zouden in december worden vastgesteld, maar mede vanwege veertig amendementen is dat moment één maand uitgesteld. Een extra kans voor de Statenfractie om met de raadsleden en wethouders te overleggen over deze kaders.

Werkbezoeken
Ook in 2017 zijn we op bezoek geweest bij afdelingsvergaderingen, fractievergaderingen en werkbezoeken. De Statenfractie vindt het cruciaal om een goed contact te onderhouden met de lokale fracties en staat open voor vragen en opmerkingen. Na de raadsverkiezingen maken we graag kennis met de nieuw gekozen raadsleden. Een van de meest inspirerende werkbezoeken is de trektocht door het Verdronken Land van Saeftinghe. In een prachtige omgeving leren we nieuwe dingen over de Zeeuwse natuur en genieten van het uitzicht.

Openbaar vervoer
De PvdA is en blijft van mening dat goed openbaar vervoer één van de belangrijkste taken van de provincie is. We hebben ons daarom ingezet voor tenminste behoud en waar mogelijk uitbreiding van de OV-voorzieningen. Zo willen we een beter provincie/landsgrens overschrijdend OV. Twee thema’s springen eruit. Als eerste maken we ons hard dat minder validen beter met het OV kunnen reizen, door bushaltes en informatievoorziening te laten verbeteren. Daarnaast hebben we veel samengewerkt met de lokale afdelingen voor behoud van het ov. Een mooi voorbeeld is het blijven van de pont bij Sluiskil, waar op schooldagen veel kinderen het kanaal oversteken. De provincie en gemeente Terneuzen hebben uiteindelijk de handen ineen geslagen om de boot te redden.

Conclusie
2017 is een bewogen jaar geweest voor de PvdA. De Statenfractie zal in 2018 de raadsfracties ondersteunen bij de verkiezingen en werkt toe naar de Statenverkiezingen één jaar later. We doen het voor de inwoners van Zeeland en komen graag bij hen en bij u op bezoek. Mocht u vragen, opmerkingen of een uitnodiging hebben, dan staan we daar graag voor open.

Met vriendelijke groet namens de PvdA-Statenfractie Zeeland,

Statenlid Ralph van Hertum (via ralphvanhertum@live.nl te bereiken)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum