Door Ralph van Hertum op 11 maart 2016

Inwoners staan centraal bij keuzes Cultuurnota

Voor ons ligt de kadernota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020. We stellen het provinciale cultuurbeleid voor de komende vier jaar vast. Een belangrijk moment, omdat dit kader het uitgangspunt vormt voor de invulling van het Zeeuwse cultuurbeleid waar we later dit jaar over zullen spreken. Laatst spraken we met een groep jongeren. Zij wezen ons op het belang van de Zeeuwse economie en het openbaar vervoer. Bovendien zei een jongere: “En vergeet vooral de Zeeuwse cultuur niet. Dat onderscheidt Zeeland van andere delen van Nederland.” De PvdA licht drie punten uit van deze kadernota.

Ten eerste stellen we vast dat cultuur leeft onder de Zeeuwse bevolking. Een deel van de inwoners van Zeeland heeft de afgelopen tijd gereageerd op een poll op de provinciale website. Bovenaan de wensenlijst van de inwoners komen we naast economie, openbaar vervoer en sport, twee culturele thema s tegen: musea & monumenten en muziek & festivals. Het is natuurlijk de vraag hoe representatief deze poll is, maar we horen wel van inwoners van Zeeland dat de Zeeuwse cultuur belangrijk voor hen is. Niet alleen vanwege gevoelens van Zeeuwse geschiedenis en een gemeenschappelijke band. Ook geven ondernemers aan dat het onderhouden van de Zeeuwse cultuur goed is voor de komst van toeristen naar onze provincie. Deze toeristen geven geld uit en helpen daarmee de Zeeuwse economie. Cultuur is daarmee belangrijk voor Zeeland.

Als tweede kijken we naar waar de financiële middelen naartoe gaan. In 2012 is ongeveer twintig procent bezuinigd op cultuur. Voor ons is die bezuiniging genoeg. In ons verkiezingsprogramma leggen we de nadruk dat de culturele voorzieningen van de vier grootste Zeeuwse gemeenten op peil moeten blijven. Daarnaast hechten wij zeer aan de initiatieven in de negen andere Zeeuwse gemeenten. In onze ogen is het geen keuze tussen of / of, maar een keuze van en / en. Wij kiezen voor culturele voorzieningen in vier steden én alle andere gemeenten.

In deze kadernota cultuur staat de mens centraal. De PvdA gelooft dat het de taak van de overheid is om de Zeeuwse cultuur te ondersteunen. Wij beseffen dat vrijwilligers uren van hun vrije tijd, tomeloze energie en grenzeloos enthousiasme steken in verschillende culturele projecten. We vinden dit bewonderenswaardig en maken graag budget voor hen vrij. Ook voor jongeren en cultuur maken we graag budget vrij. In deze kadernota krijgen jongeren een prominente plek. Daar zijn we blij mee. We kijken uit naar de precieze invulling van de cultuurnota.

De overheid vraagt en verwacht anno 2016 steeds meer van haar burgers. Vraag aan Gedeputeerde Staten: Betekent dit niet dat de overheid vrijwilligers, die bereid zijn om zich in te zetten voor bijvoorbeeld cultuur, ook moet faciliteren? Zeker wanneer zij provinciebreed actief zijn. Hoe verhoudt dit zich tot de keuze voor optie 2 waar het gaat om vrijwilligers?

Tot slot vraagt het vervolg van de cultuurnota om keuzes van de Provinciale Staten. Wij, als PvdA, stellen de inwoners van Zeeland bij deze keuzes centraal.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum