Door op 25 april 2014

Interpellatiedebat fiets-voetveer

Het fiets-voetveer is een belangrijke voorziening als schakel in het openbaar vervoer tussen Vlissingen en Breskens. Behalve voor woon-werkverkeer is het van groot belang voor toerisme. In dit opzicht is het fiets-voet-veer van groot sociaaleconomisch belang. Als Partij van de Arbeid willen we benadrukken dat handhaving van deze veerverbinding voor ons heel belangrijk is.

Uit de openbare aanbesteding blijkt dat er geen belangstelling is vanuit het bedrijfsleven om deze veerdienst te exploiteren. Wij betreuren dat. Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu voor om de veerdienst tijdelijk in eigen beheer uit te voeren waarbij deze ondergebracht wordt bij de N.V. Westerscheldetunnel. De Partij van de Arbeid wil het college die ruimte geven. Gedurende deze periode kan dan onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor de verdere toekomst.

Statenlid Frits de Kaart