Door op 20 mei 2014

Ingezetenen hebben teveel betaald

De Jaarrekening 2013 van Waterschap Scheldestromen wordt 22 mei a.s. behandeld. De categorie ongebouwd (agrariërs) € 75.000 minder heeft betaald en de ingezetenen (inwoners) hebben juist € 50.000 meer aan belasting betaald. De Partij van de Arbeid vindt dat er € 50.000 minder onttrokken moet worden aan de tariefegalisatiereserve watersysteemheffing ingezeten. Er dient € 50.000 meer te worden onttrokken aan de tariefegalisatiereserve watersysteemheffing ongebouwd.

De hoofdingelanden Wilma Brouwer en Paul Weemaes zullen hiervoor een amendement indienen dat u in de bijlage aantreft. De landbouw(gerelateerde) partijen kunnen hier met een gerust hart mee instemmen, want de categorie ongebouwd betaalt netto € 25.000 minder en blijft nog steeds spekkoper.

Amendement AV 22 mei 2014