Door op 12 november 2015

Ingezetenen betalen belasting van boeren

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen stelde enkele maanden geleden dat de gemiddelde belastingstijging voor de categorieën maximaal 2,5% per jaar zou gaan bedragen. Eén van de categorieën is die van de ingezetenen. Dat zijn alle belastingplichtige Zeeuwen. Daarnaast is er een categorie ongebouwd die slaat op de landbouwgrond, een categorie gebouwd waarin de eigenaren van huizen en andere gebouwen zitten en tot slot is er een categorie voor natuurtreinen.

Bij het vaststellen van de kostentoedelingsverordening (welke categorie gaat hoeveel belasting ophoesten) kwam het dagelijks bestuur echter met een voorstel waarbij de ingezetenen veel meer moeten gaan betalen dan was aangekondigd. Binnen de categorie ingezetenen worden bovendien de huurders onterecht hoog aangeslagen. De redenatie van het dagelijks bestuur is dat dit is vanwege de lage stijgingen de afgelopen jaren. Een argument dat in de ogen van de PvdA weinig steekhoudend is.

Bij het vaststellen van de vorige kostentoedelingsverordening moest de agrarische sector worden ontzien. Het belastingaandeel voor ingezetenen ging toen van 24% naar 26%. De landbouw werd sterk naar beneden bijgesteld en de bedrijven profiteerden enorm. Nu wordt hetzelfde recept gebruikt. Dit keer is volgens het dagelijks bestuur de prijsstijging van de landbouwgrond de reden. Dus omdat de boeren er qua bezittingen op vooruit zijn gegaan moeten de overige Zeeuwen meer belasting gaan betalen? De PvdA vindt dat deze vlieger niet op mag gaan.

Het ingezetenenaandeel moet nu van 26% naar 30%. Een enorme stijging voor de huurders die nauwelijks compensatie krijgen in inkomen, maar wel het sterkst worden gepakt. De ingezetenen moeten de laatste jaren een steeds groter deel van de waterschapsrekening betalen. De PvdA stemt tegen deze kostentoedelingsverordening. De Partij voor Zeeland en 50PLUS zullen om hun moverende redenen ook tegen stemmen. De rest van de partijen gaven tijdens de vergadering van de commissie Bestuurlijke & Economische Zaken op 11 november 2015 aan in te stemmen of durfden nog geen kleur te bekennen. Tijdens de volgende Algemene Vergadering van het waterschap zal wederom bevestigd worden dat het waterschap een boerenrepubliek is. Voor de PvdA nogmaals een bevestiging dat de geborgde zetels in het waterschapsbestuur moeten worden opgeheven.

Maarten (09-05-2014)
Maarten Rossen (burgercommissielid)