15 september 2015

Hoorzittingen onderzoekscommissie Sloeweg

Op 18, 21 en 23 september houdt de door Provinciale Staten ingestelde onderzoekscommissie Sloeweg, hoorzittingen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en worden door Omroep Zeeland uitgezonden. Hieronder een definitieve lijst (Jan Herman de Baas is verhinderd en VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht is toegevoegd en zal woensdag worden gehoord). De hoorzittingen duren 1 uur:

18 september
09.00 – 10.00 De heer G.R.J.(George) van Heukelom, voormalig projectgedeputeerde Sloeweg en Waterdunen
10.30 – 11.30 De heer A.J.G. (Toine) Poppelaars, voormalig projectgedeputeerde Sloeweg
12.00 – 13.00 De heer C. (Kees) van Beveren, voormalig projectgedeputeerde Perkpolder en Sloeweg

21 september
13.00 – 14.00 De heer B. (Bob) Roelofs, statengriffier provincie Gelderland
14.30 – 15.30 Mevrouw A. (Ans) Hoenderdos, bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer
16.00 – 17.00 De heer J.T.L. (Hans) van der Togt, directeur grote projecten
17.30 – 18.30 De heer A.J.W. (Ton) Vrijdag, projectdirecteur Sluiskiltunnel en Sloeweg

23 september
10.30 – 11.30 Mevrouw C.M.M. (Carla) Schönknecht, gedeputeerde provincie Zeeland
12.00 – 13.00 De heer A. (Noud) Derks, clusterdirecteur Projecten en Vastgoed provincie Noord-Brabant