Door Anita Pijpelink op 11 maart 2016

Hoe verder met Zeeland Seaports?

‘Winning combinations!’ Een flitsende titel voor het nieuwe Strategisch Masterplan (SMP) van Zeeland Seaports (ZSP), waarover wij als Provinciale Staten vandaag een oordeel mogen vellen. En op de homepage van haar website vertelt het bedrijf dat ze ‘Driven by dedication’ is, gedreven door toewijding en verantwoordelijk voor de promotie van het Zeeuwse havengebied.

Voor veel mensen die niet ingewijd zijn in deze materie zal het de vraag zijn waarom een bedrijf als ZSP haar doelen en plannen aan een democratisch orgaan moet voorleggen. Het bedrijf is verbonden aan de provincie, omdat de provincie zich voor het enorme bedrag van € 500 miljoen garant heeft gesteld voor leningen die ZSP is aangegaan. En daarmee neemt de provincie dus met publieke middelen een risico op zich. Dat doet de provincie niet voor niets. ZSP behartigt de belangen van de Zeeuwse haven, een heel belangrijke en essentiële motor van de Zeeuwse economie. Daar profiteren we ook met z’n allen van, vele Zeeuwse bedrijven en Zeeuwen profiteren met hun bedrijf of door het feit dat ze werken in de Zeeuwse haven van de inspanningen die ZSP levert.

Het SMP zoals dat nu voor ons ligt heeft als doel het schetsen van het beste toekomstperspectief tot 2022 voor de Zeeuwse havens. Eén van de doelen van het SMP is om een financieel gezonde organisatie te worden met een jaaromzet van meer dan € 70 miljoen. Het woord ‘fit’ komt een aantal keer terug in het SMP. En daarmee hoopt onze fractie heel erg dat bedoeld wordt dat ZSP een energiek, fris en gezond havenbedrijf wil zijn of worden. En met name energiek. Dat missen wij een beetje in dit SMP. De energie, de flow, de passie ontbreekt wat ons betreft. Ja, de ambities zijn hoog, maar de focus lijkt ook wat te ontbreken. In de economische wereld van vandaag lijkt het ontwikkelen en focussen op een unique selling point dat het unieke karakter van het product, in dit geval het product Zeeuwse haven, benadrukt een goede overweging. We weten immers niet hoe de economisch-financiële wereld van morgen, laat staat die van 2022 eruit ziet.

Onze fractie zou graag zien dat de speren van ZSP zich meer specifiek gaan richten, waarbij er een keuze gemaakt gaat worden voor die haven waarmee intensief mee samengewerkt gaat worden. In het SMP wordt gesproken over dat ZSP openstaat voor samenwerking met een andere haven. Dat geeft onze fractie geen energiek beeld, geen proactief beeld. De relatie met de Vlaamse havens lijkt vooral vanuit een concurrentiesituatie benaderd terwijl onze fractie denkt dat in de nauwe samenwerking tussen de Zeeuwse havens en één van de Vlaamse havens, met name Gent, dé kansen liggen voor de Zeeuwse havens. Hoe denkt het college hierover? Ziet het college in deze samenwerking ook de beste kansen?

Voor de PvdA is de Zeeuwse havens vooral een banenmotor. De bestaanszekerheid voor vele mensen en een werkplek om terecht met trots te mogen werken. De PvdA heeft met zorg de berichtgeving in de media gelezen over de notitie die de ondernemingsraad van ZSP heeft opgesteld. Een havenbedrijf in de delta van Zeeland, met Antwerpen als achterland en Rotterdam als grote slokop. Een havenbedrijf dat voor vele uitdagingen staat om de geformuleerde ambities waar te maken en de doelen te bereiken heeft een krachtige symbiose nodig tussen alle werknemers van ZSP en de directie. Alleen in deze symbiose zullen werknemers de benodigde competenties zoals creatief en oplossingsgericht, wendbaar en slagvaardig zijn kunnen door ontwikkelen en durven inzetten. Onze fractie heeft zorgen over of de huidige directie met de interim CEO aan de juiste voorwaarden voldoet en de juiste ingrediënten inzet om een interne cultuur neer te zetten waar een ieder van de werknemers van ZSP zich kan ontwikkelen en zich deze competenties verder eigen maken.

Wij vragen aan het college hoe zij aankijkt tegen de intenties van de Raad van Commissarissen om de interim CEO in een nieuw contract voor een langere duur te verbinden aan ZSP. Heeft het college voldoende vertrouwen in de vaardigheden van de interim CEO om ZSP én haar werknemers naar de gestelde ambities en doelen te brengen? Is het college het eens met het uitgangspunt van de PvdA dat deze mogelijke benoeming dient te gebeuren onder de voorwaarden die behoren bij de huidige norm van de Wet Normering Topinkomens?

De flitsende titel ‘Winning combinations’ zou wat onze fractie betreft van toepassing mogen zijn op de gerichte samenwerking met de Vlaamse haven Gent én wij adviseren de aanstaande nieuwe CEO werk te maken van de verbinding met de werknemers van ZSP, want dát zal de belangrijkste winning combination zijn, nu en in de toekomst van het Zeeuwse havenbedrijf om het financieel gezond te maken. En dan is ‘Driven by dedication’ meer dan alleen een motto op de website, maar een lijfspreuk!

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink