Door Ralph van Hertum op 5 juni 2015

Het gele feest in Zeeland

Al meer dan honderd jaar vindt in juli het grootste wielerevenement ter wereld plaats, de Tour de France. De PvdA-fractie beschouwt het als een eer dat de tweede Touretappe van deze jaargang op 5 juli eindigt in Zeeland. Wij zien in deze aankomst kansen voor Zeeland. Voor ondernemers, voor gemeenten, de provincie en de inwoners van Zeeland. De PvdA-fractie bekijkt de Tour-aankomst in drie fases. Alles wat voor 5 juli moet worden geregeld. De dag zelf. En wat daarna gebeurt, de nalatenschap.

Voorbereiding
We gaan eerst terug naar het jaar 2010. De eerste fase is naar onze mening ingezet met de komst van de Giro d’Italia, de Ronde van Italië, naar Middelburg. In die etappe werd het peloton in waaiers uiteengetrokken en kreeg het publiek een spannend schouwspel te zien op de Zeeuwse wegen. Die rit kende als winnaar de betreurde Belgische wielrenner Wouter Weijlandt. Bij dat evenement hebben de Zeeuwen aan de wielerwereld laten zien dat ze een dergelijk groot wielerevenement kunnen organiseren. Vervolgens begon het lobbyen naar een Tour-aankomst in Zeeland. De PvdA-fractie is verheugd dat de provincie, samen met allerlei partners, indruk kon maken op de Tour-organisatie. De verschillende partners stelden daarop een bedrag ter beschikking. De provincie maakte 70.000 euro extra vrij voor het project. Afgelopen mei bereikte ons het nieuws uit Gedeputeerde Staten dat de kosten voor de provincie met een kwart miljoen euro toe zullen nemen. Onze vragen:
* Waarom moeten de extra kosten van 0,25 miljoen worden gemaakt?
* Waren deze extra kosten te voorkomen geweest?

De PvdA-fractie zou het mooi vinden als de route door Zeeland druk bezocht wordt door toeschouwers van binnen en buiten de provincie. Wij hopen op een geel wielerfeest. Vragen:
* In hoeverre zijn de Zeeuwen, de Nederlanders en de buitenlandse toeristen op de hoogte dat de Tour op 5 juli in Zeeland aankomt?
* Welke commerciële activiteiten zijn ondernomen om de bekendheid van de Tour-aankomst te vergroten?

5 juli 2015
In de middag van 5 juli razen bijna tweehonderd wielrenners van Utrecht naar Neeltje Jans. Wij verwachten dat veel inwoners van Zeeland langs de route staan of op televisie naar de etappe kijken. Verschillende media melden alvast positieve signalen. Zo meldt Omroep Zeeland dat het bij de kaartverkoop voor de aankomst ‘storm loopt’. De PvdA wil dat 5 juli de geschiedenisboeken ingaat als een volksfeest. De Tour is voor de inwoners van Zeeland. Een aantal vragen:
* Wat verwacht de gedeputeerde van de dag van de Tour-aankomst?
* Waarom kost een kaartje op de publieke tribune het hoge bedrag van 400 euro per stuk?

Na de Tour-aankomst
Wanneer de karavaan uit Zeeland is weggetrokken kunnen we nagenieten, evalueren en de herinneringen aan deze dag koesteren. De PZC kopte dat Zeeland 3 miljoen extra binnen kan halen op de korte termijn. We kunnen als herinnering zelfs een fietsroute uitzetten. Vragen:
* Klopt, voor zover de gedeputeerde kan beoordelen, de verwachting van de PZC dat drie miljoen euro op de korte termijn wordt binnengehaald door de Tour-start?
* Het college gaat de economische en sociale impact van de Tour meten. Hoe wil het college dit doen en op welke termijn kunnen wij een rapport of conclusie ontvangen?
* Hoe wil het college de herinnering aan de Tour-aankomst 2015 in leven houden?

De PvdA-fractie heeft meerdere kritische geluiden gehoord over het extra budget voor de Tour-aankomst. Ook wij hadden de 0,25 miljoen liever in de provinciale kas gehouden. Wel beseffen we dat de Tour-aankomst uniek is voor Zeeland. De aankomst zal de provincie veel geld gaan opleveren. Bovendien verwachten we dat als de dag zelf aanbreekt Zeeland geel zal kleuren. Een dag om nog lang te herinneren. Een positieve dag. Een feestelijke en sportieve dag. Wij als PvdA-fractie kijken uit naar 5 juli.

Motie ‘Wouter Weylandt-fietsroute’ (05-06-2015)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum