Door op 26 september 2014

Het fietsvoetveer moet blijven!

Provinciale Staten van Zeeland hebben in de vergadering van 26 september 2014 besloten een eigen vervoersbedrijf op te richten voor het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. Eigenlijk was met dit voorstel maar één ding belangrijk: Hoe zorgen we er voor dat het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens in de vaart blijft? Belangrijk voor met name West-Zeeuws-Vlaanderen.

De PvdA-Statenfractie ziet het fietsvoetveer als een belangrijke regionale openbaar vervoersvoorziening die behouden moet blijven. Jammer dat Veolia de exploitatie hiervan niet wilt voortzetten. Ook jammer dat er geen andere exploitant gevonden is die dit wil overnemen. De tijd dringt. Voor 1 januari 2015 moet er een oplossing gevonden worden. Er is daarom haast geboden.

Eigenlijk had de provincie Zeeland alleen nog maar de keus om het fietsvoetveer dan maar zelf te exploiteren. Achteraf kunnen we misschien concluderen dat we de aanbesteding anders hadden moeten doen. Een eigen rechtspersoon oprichten is voor de provincie geen eenvoudige zaak. Over de aansturing van zo’n onderneming leven ook bij de PvdA nog wel wat vragen. Als ambtelijk apparaat missen we immers de infrastructuur om een openbaar vervoersonderneming te runnen. Deze vragen komen later nog aan bod bij de verdere uitwerking van dit plan. Van het college rekent de PvdA er dan ook op dat Provinciale Staten met grote regelmaat op de hoogte worden gehouden.

Nu is het zaak om snel te handelen. Daar hebben onze inwoners in dat deel van Zeeland recht op. Aan de minister van Binnenlandse Zaken moeten we de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten kenbaar maken over het oprichten van een B.V. Daarvoor zijn al verschillende teksten van concept-brieven gepasseerd. Allemaal terechte vragen waar het College van Gedeputeerde Staten zich over moet buigen. Maar richting minister moet het duidelijk zijn dat Provinciale Staten van Zeeland grote waarde hechten aan de instandhouding van het fietsvoetveer.

Dat gekozen wordt voor een periode van 4 jaar vindt de PvdA een verstandige keus. Het geeft de provincie de gelegenheid om zich te oriënteren op de verdere toekomst. Eigenlijk vertrouwen we er op dat in die periode een nieuwe exploitant wordt gevonden.

Statenlid Frits de Kaart