Grondexploitatie Waterdunen

Door Ralph van Hertum op 7 december 2018

De PvdA-Statenfractie ziet de finish van het project Waterdunen al liggen. Het project, wat altijd op onze steun heeft kunnen rekenen, combineert het stimuleren van de economie, het versterken van de kust en de verbetering van de omgevingskwaliteiten, zoals de natuur en de leefbaarheid van de omgeving. We vinden het jammer dat de einddatum van dit project naar achter in de tijd is geschoven, maar kunnen één jaar extra geduld betrachten om de finish te bereiken.

Eén serie vragen rest ons. In het verleden heeft de gedeputeerde veel gesprekken gevoerd met de partners in dit project. Een daarvan is het waterschap Scheldestromen. Hoe kan het zijn dat in het zicht van de finish bij het waterschap problemen opduiken rondom de getijdenduiker? Wat betekent dit voor de andere partners en voor de afronding van het project? En stel dat dit probleem niet voor de gestelde termijn wordt opgelost, wat betekent dit voor eventuele financiële claims en claims over het invullen van het Natuurpakket Westerschelde? Donderdag gaf dijkgraaf Toine Poppelaars in de PZC aan dat in de zomer 2019 het water in Waterdunen zal gaan stromen. Waarom is er nu zoveel te doen over de getijdenduiker en hoe is dit gekomen? Is het denkbaar dat door de problemen met de getijdenduiker niet voldoende zout water in Waterdunen zal kunnen stromen?

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum