Door op 13 augustus 2013

Gratis WiFi in het Zeeuwse OV

Veel treinen in Nederland zijn reeds uitgerust met gratis WiFi. Met gratis WiFi in de bus wil het nog niet zo vlotten. Geld voor het aanbieden van gratis WiFi door de vervoersbedrijven is er volop. Landelijk is er jaarlijks een bedrag van circa € 30 miljoen beschikbaar. Dit is geld dat OV-reizigers hebben opgebracht door niet uit te checken met hun OV-chipkaart. Reizen met het openbaar vervoer in Zeeland kan volgens de PvdA-Statenfractie leuker en productiever dankzij gratis draadloos internet.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Frits de Kaart en Bayram Erbisim de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:
1. In hoeveel voer- en vaartuigen van het Zeeuwse openbaar vervoer is gratis WiFi beschikbaar voor de reizigers?
2. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA-Statenfractie eens dat gratis WiFi niet alleen voorbehouden is aan grootstedelijke gebieden elders in het land?
3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om bij Connexxion en Veolia aan te dringen op het faciliteren van gratis WiFi in de bussen en op het fiets- / voetveer Vlissingen-Breskens? Zo ja, wanneer gaan Gedeputeerde Staten dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op Statenvragen over gratis WiFi in OV (20-08-2013)