Door Ralph van Hertum op 25 september 2015

Gratis tunnel en gesloten Sloeweg?

Op zaterdag 26 september en zondag 27 september 2015 is de Sloeweg afgesloten. Tegelijkertijd is op zaterdag 26 september 2015 de Westerscheldetunnel tolvrij. De PvdA vraagt zich af waarom de sluiting van de Sloeweg en de tolvrije tunnel op dezelfde zaterdag vallen.

In dit verband hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Hadden de N.V. Westerscheldetunnel en het informatiepunt Sloeweg vooraf beseft dat de tolvrije zaterdag en de sluiting van de Sloeweg op dezelfde zaterdag zouden vallen? Zo ja, waarom kiezen zij hiervoor?
2. Klopt het dat het aantal voertuigen dat op een tolvrije zaterdag door de tunnel reist bijna twee keer zo hoog ligt als normaal en dat hierdoor mogelijk eerder files en verkeersopstoppingen ontstaan?
3. Zijn Gedeputeerde Staten het eens met de PvdA dat een zaterdag met gesloten Sloeweg en tolvrije tunnel onwenselijk is? Zo ja, wat gaat het college hier (in het vervolg) aan doen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Gelijktijdige sluiting Sloeweg en gratis Westerscheldetunnel’ (25-09-2015)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum