Stukken gewestelijke ledenvergadering (28-06-2014)