Notulen gewestelijke ledenvergadering 25 en 29 juni 2015