Notulen gewestelijke ledenvergadering (23-11-2013)