Notulen gewestelijke ledenvergadering (21-03-2015)