Notulen gewestelijke ledenvergadering (13-12-2014)