Notulen extra gewestelijke ledenvergadering 06-02-2016