Door Ralph van Hertum op 22 januari 2017

Gesprekken over beter toegankelijk maken OV

De PvdA Statenfractie heeft vrijdag 20 januari 2017 vragen gesteld aan gedeputeerde Harry van der Maas over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor minder validen. In de Statenvergadering van december 2016 zei de gedeputeerde toe voortvarend van start te gaan bij een motie over dit onderwerp.

Inmiddels heeft de gedeputeerde zijn woorden waargemaakt. Hij heeft met verschillende minder valide reizigers en andere belanghebbende gesproken over aanpassingen in het openbaar vervoer. Aan plannen wordt gewerkt. Een mooie ontwikkeling.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum