Gehandicaptenverdrag VN uitvoeren

Door Ralph van Hertum op 11 februari 2019

De PvdA-Statenfractie doet een oproep aan het provinciebestuur om meer aandacht te besteden aan de uitwerking van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Wij krijgen veel signalen dat bij de bouw en verbouwing van provinciale projecten te weinig aandacht wordt besteed aan de belangen van minder validen. Met deze Statenvragen willen we helder krijgen wat de provincie al onderneemt op dit gebied en vooral wat in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. Wij roepen de provincie op om met een plan te komen om Zeeland voor iedereen toegankelijk te maken.

Bij een rondgang door Zeeland valt ons op dat een aantal treinstations, bushaltes, gebouwen, parken, winkels enzovoorts beperkt tot niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of mensen met een visuele beperking. Een deel van deze problemen ligt niet op het bordje van de provincie, maar bij een ander deel wel. Zo heeft de provincie in het Zwin bij Retranchement een vlonder laten aanleggen waar een trapje voorkomt dat iedereen van het uitzicht over het Zwin kan genieten. Zo zijn sommige bussen niet volledig toegankelijk. Zo bevinden zich bij provinciale bushaltes niet altijd ribbelmarkering voor slechtzienden. Zo zijn niet alle websites van Zeeuwse overheden goed toegankelijk.

Het VN verdrag is niet allen voor mensen met een lichamelijk beperking. Niet alleen dient rekening te worden gehouden met mensen met een fysieke beperking. Er zijn ook veel mensen met een verstandelijk beperking. Vaak zijn brieven, websites, folders enzovoorts van overheden door het taalgebruik voor hen onbegrijpelijk en zij beschikken daardoor niet over de informatie waar zij recht op hebben. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht wat voor beperking je ook hebt.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat de provincie een belangrijke rol heeft bij het uitvoeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?
  2. Welke acties heeft de provincie uitgevoerd en welke staan nog op stapel om het VN-verdrag uit te voeren zodat mensen met een fysieke en / of verstandelijke beperking volwaardig mee te kunnen doen in de Zeeuwse samenleving?
  3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat een plan nodig is om knelpunten voor mindervaliden in Zeeland in het openbaar vervoer, in de informatievoorziening vanuit de overheden, enzovoorts aan te pakken? Indien ja, op welke termijn kunnen we een breed gedragen plan verwachten om van Zeeland de eerste provincie te maken die volledig aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voldoet? Zo nee, waarom niet.

Antwoorden op Statenvragen over VN-verdrag gehandicapten (11-02-2019)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum