Door Ralph van Hertum op 7 augustus 2015

Frances Oreel: “Ik wil opkomen voor de gewone man”

Ralph van Hertum interviewde Frances Oreel.

Kan je je even voorstellen?
Frances Oreel, raadslid voor de PvdA in Vlissingen. Ik heb een eigen coachingbureautje. Verder werk ik bij Vluchtelingenwerk als juridische medewerker gezinshereniging (op vrijwillige basis). Daarnaast maak ik deel uit van het Ombudsteam PvdA Walcheren. Allemaal dankbaar werk.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Belangrijke dingen bespreekbaar maken. Zeker in tijden van bezuinigingen wil ik opkomen voor de gewone man.

Waarom ben je lid van de PvdA?
De PvdA is mijn partij. Ik steun de grondbeginselen van de PvdA. Natuurlijk krijgt de PvdA moeilijke vraagstukken voor de kiezen, zoals met de boringen in Groningen. Ik denk dat de PvdA met alle belangen rekening probeert te houden en het eerlijke verhaal aan de mensen vertelt.

Volg je de lokale politiek?
Ja, ik ben raadslid. Te veel onderwerpen zijn voor mij interessant. Dat is mijn probleem en ook mijn kracht. Opkomen voor de minima en de mensen die zorg nodig hebben, is bij veel onderwerpen een belangrijk aandachtspunt, waar soms te snel aan voorbij wordt gegaan. Of de effecten zijn niet goed in beeld. Volgens mij is dat nu aan het gebeuren met de decentralisaties. Daarbij wordt te weinig gekeken wat wij kunnen verbeteren en teveel naar anderen gewezen!

Wat weet je van de provinciale politiek?
De onderwerpen die voor de gemeente Vlissingen van belang zijn volg ik op de voet. De ziekenhuiszorg heeft mijn aandacht. Het is een goede zaak dat de PvdA voor de Zeeuwse ziekenhuiszorg opkomt. Ook de ontwikkelingen in het Zeeuwse openbaar vervoer zijn belangrijk. Op hoofdlijnen volg ik de andere onderwerpen. Ik heb vertrouwen in onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en in de Gedeputeerde Staten. En ook in onze vertegenwoordigers in Den Haag, ik vind de combinatie VVD – PvdA gewaagd en knap! Met name hoe de twee partijen steeds samen tot oplossingen komen. Dat het alternatief zou zijn, nog meer rechtse invloed, maakt dat ik hoop dat onze partij deze periode volmaakt. Hoe wrang sommige uitkomsten ook zijn. Invloed is belangrijk. Ruim een jaar in de oppositie functioneren, leert dat wel!

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Enerzijds moeten we dichter bij de mensen staan. Anderzijds worden zaken voorgelegd aan vertegenwoordigers die ingewikkeld en complex zijn. Uiteindelijk moet politiek over de inhoud gaan. Het is de taak van de PvdA om aan de mensen uit te leggen waar de politiek over gaat. En wat de gevolgen van de keuzes zijn die de politiek maakt. Als daar meer aandacht voor komt, staan we vanzelf ook dichter bij elkaar. Soms gaat het ook gewoon om de manier waarop, oprecht luisteren naar elkaar, van mening mogen verschillen en uiteindelijk samen de beste keuze maken.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum