Door op 19 augustus 2014

Fosfaatwinning en energieopwekking door Scheldestromen

De waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over fosfaatwinning uit de eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties en hoe het staat met de energiebehoefte van het waterschap. Middels het concept ‘energiefabriek‘ is eigen energieopwekking bij zuiveringsinstallaties namelijk goed mogelijk.

Hoofdingeland Wilma Brouwer stelde de volgende vragen:

  1. Kan ons waterschap nu al fosfaat winnen uit een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie? Zo ja, welke? Zo nee, op welke termijn (in welk jaar) is dat wel haalbaar? Wat kan de beoogde oogst zijn?
  2. Het waterschap voorziet al op bescheiden schaal in de eigen energiebehoefte (voor gebouwen en dergelijke). Hoe groot is dat percentage opwekken eigen energie (bijvoorbeeld middels zonnepanelen) van de totale energiebehoefte van het waterschap? Wordt dat aandeel opwekken eigen energie binnenkort uitgebreid? Zo ja, op welke termijn, op welke manier en wat is dan de beoogde
    opbrengst?

Antwoorden op vragen waterschapsfractie (19-08-2014)