Door op 3 november 2014

Facebookgroep Openbaar Vervoer Zeeland

De Statenfractie van de PvdA in Zeeland heeft een Facebookgroep gemaakt voor het Openbaar Vervoer in Zeeland. Iedereen kan zich aanmelden bij deze groep. Doel is een platform te bieden waarop mensen hun ervaringen met het openbaar vervoer in Zeeland kunnen delen. Binnen enkele uren waren al 175 mensen lid geworden van deze groep. Naast de gebruikers van het openbaar vervoer waren er ook mensen die in het openbaar vervoer werken. Op deze wijze ontstond er al snel een levendige discussie over problemen met bushaltes, abonnementen en OV-chipkaarten.

De PvdA is deze groep gestart omdat er veel gaat veranderen in het openbaar vervoer in Zeeland. Provinciale Staten van Zeeland hebben gekozen voor een vraagafhankelijk openbaar vervoer. Dat zal betekenen dat niet meer in iedere dorpskern een lijnbus komt. Wel zal vanuit iedere dorpskern een aansluiting komen met de lijnbus. Dat kan in de vorm van een buurtbus, die door vrijwilligers wordt gerund. In de avonduren kan men met het flexnet reizen. Dat is aangepast vervoer voor mensen met een beperking. Het provinciebestuur is in onderhandeling met de gemeenten om dit ook beschikbaar te stellen voor andere reizigers in de avonduren.

Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens gaat veranderen. Vanaf 1 januari zal het provinciebestuur dit gaan exploiteren met een eigen bedrijf. De verwachting is dat er minder afvaarten komen en mogelijk gaan de tarieven iets omhoog.

Het treinverkeer is geen verantwoordelijkheid van de provincie, maar ook hierover kunnen de ervaringen worden gedeeld. De vervoersondernemingen Connexxion, Veolia en NS zijn geïnformeerd over deze Facebookgroep. Voor hen kan het een laagdrempelige aanvulling zijn op de eigen dienstverlening. De PvdA-Statenfractie hoopt op deze wijze inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in Zeeland. Veel gehoorde opmerkingen kunnen dan in het provinciebeleid worden ingebracht.

De Facebookgroep Openbaar Vervoer Zeeland is te vinden op: Facebook Openbaar Vervoer Zeeland

Statenlid Frits de Kaart