Door Ben de Reu op 15 juli 2014

Een kennis- en informatieplatform voor Zeeland

Op 4 juli hebben Provinciale Staten besloten om mee te werken aan de totstandkoming van een nieuw kennis- en informatieplatform voor Zeeland.

Praktisch betekent dit dat de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop fuseren en aan hun bestaande functies enkele nieuwe toevoegen om zo de “Kenniswerkplaats” te vormen. De nieuwe organisatie wil met een aantrekkelijke programmering onderwerpen agenderen die uiteenlopende groepen aanspreken en zo bijdragen aan de Zeeuwse identiteit. Zoals in hun nieuwe missie staat: Een baken van onpartijdige informatie, een laagdrempelige plek waar iedereen kan binnenlopen, ongeacht afkomst of achtergrond.

Daarbij blijft de functie van openbare bibliotheek voor Middelburg gehandhaafd, evenals de wetenschappelijke bibliotheekfunctie, de provinciale bibliotheekservice, sociaal-cultureel en economisch onderzoek, cultuureducatie, debatten en symposia. De nieuwe organisatie inspelen op de veranderende behoeften van burgers als het om “de bibliotheek” gaat. Denk bijvoorbeeld aan de voortgaande digitalisering en gebruik van sociale media.

Deze veranderende functie en fusie worden mee ingegeven door de bezuinigingen op sociaal-culturele instellingen die in december 2012 door de Staten zijn vastgesteld. Deze bezuinigingen moeten per januari 2016 ingevoerd zijn. Voor de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop gaat het om jaarlijks € 2 miljoen. Een forse ingreep, die gereduceerd werd omdat de instellingen toen al aankondigden te willen fuseren, om daardoor minder kosten voor management en organisatie te maken.

Zoals altijd bij fusies en veranderingsprocessen veroorzaakte dit voornemen van de besturen veel onrust bij de medewerkers, vooral bij de medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek. Zij gebruikten met name de SP in de Staten als spreekbuis. Er werd zelfs een interpellatie debat gehouden, met later een motie van wantrouwen aan mijn adres. Ik zou “tot de fusie aangezet hebben”. De motie werd overigens verder door geen enkele fractie ondersteund…..

Inmiddels hebben de ondernemingsraden van de instellingen hun steun betuigd aan de hele operatie, zodat per 1 januari 2015 de nieuwe organisatie van start kan gaan.

Provinciale Staten zegden maximaal € 4,5 miljoen toe om de kosten van de fusie te bestrijden. Deze bestaan hoofdzakelijk uit ontslagkosten van het personeel, dat grotendeels de status van provinciaal ambtenaar heeft. Aan die rechtspositie valt niet te tornen en het provinciebestuur wil zich als fatsoenlijk werkgever gedragen…..

Gedeputeerde Ben de Reu

Ben de Reu

Ben de Reu

Kandidaat nummer 48 uit Vlissingen: “Als gedeputeerde voor economie en werkgelegenheid werk ik hard om meer banen te scheppen in Zeeland. Dat doe ik samen met bedrijven en instellingen. Gelukkig herstelt de economie zich en groeien een aantal bedrijven weer. Ook komen er nieuwe bedrijven bij. Daarbij kiezen we voor slimme, groene en schone bedrijven.

Meer over Ben de Reu