14 februari 2014

Een ijskast is toch geen prullenbak?

In de Statencommissie Ruimte, Ecologie en Water van vrijdag 14 februari 2014 is namens het college van Gedeputeerde Staten een mededeling gedaan over de Westerschelde Containerterminal (WCT). Over de precieze opberglocatie van de plannen voor de WCT was door berichtgevingen van de PZC enige verwarring ontstaan. Zouden de plannen voor de WCT in de ijskast worden bewaard totdat zich een bedrijf meldt met een sluitende businesscase of waren de plannen gearchiveerd in de prullenbak? Statenleden in rep en roer. Vragen werden gesteld en giftige e-mails scheerden over de woelige baren van het internet. Er blijkt niets te zijn gewijzigd aan het standpunt van Gedeputeerde Staten. Hoor en wederhoor kan dit soort ophef voorkomen. Een schriftelijke weergave van hetgeen Gedeputeerde Staten hebben bericht treft u hieronder aan.

Mededeling GS inzake plannen WCT (14-02-2014)