Door Ralph van Hertum op 6 november 2015

Economische agenda: werk, werk en werk

Voor ons ligt de economische agenda 2.0 van de provincie Zeeland voor het komende jaar. De PvdA is tevreden met de economische agenda. Wij herkennen in de economische agenda belangrijke speerpunten van de PvdA, zoals duurzaamheid, innovatie en veel oog voor de werkgelegenheid.

We willen Gedeputeerde Staten complimenteren met de Zeeuwse ambities voor 2016. We kunnen ons vinden in grote delen van de tekst. We hebben met veel interesse gekeken naar de sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen van de Zeeuwse economie. Wij willen graag drie thema’s met u bespreken.

Het eerste thema is werk. Een paar weken geleden was ik namens de PvdA aanwezig bij het Nederlandse Jongerendebat. Het onderwerp terugkeren in Zeeland kwam ter sprake. Veertig leerlingen tussen de twaalf jaar en achttien jaar kregen de vraag of zij na hun studie buiten de provincie terug zouden keren in Zeeland. Helaas gingen maar een paar vingers omhoog. Voorzitter, we hebben het over getalenteerde jongeren, die interesse in debatteren en politiek hebben. En juist die groep raken we kwijt aan de Randstad. Hoe komt dat? Na afloop van het jongerendebat heb ik met enkele jongeren gesproken. Ze waren duidelijk in hun toelichting. Een van de leerlingen legde uit: “Zeeland heeft hoog opgeleide jongeren geen werk te bieden, waarom zou ik terugkomen?” De PvdA herkent dit beeld. Hoog opgeleide jongeren trekken naar de Randstad en komen niet terug. In de ogen van de PvdA moet de provincie nog meer inzetten op het behoud van deze jongeren. We hebben meer economische activiteit nodig. De kracht van Zeeland is het water, de havens en het toerisme. Laten we die kracht gebruiken om banen te creëren voor hoog opgeleide en laag opgeleide jongeren.

Ons tweede thema is werk. Bij hetzelfde jongerendebat sprak ik met Floor van Lamoen. Floor vertelde over zijn tijd in Amsterdam. Dat hij als jongere op een gegeven moment de knoop doorhakte om naar Zeeland te komen. In het begin heeft hij misschien nog geaarzeld. Maar na het debat vertelde hij: “Het is mooi en rustig om hier te wonen. Ik wil hier niet meer weg.” Zeeland heeft jongeren wel veel te bieden: veiligheid, rust, ruimte, kansen, goed onderwijs voor kinderen, een mooie geschiedenis en alle voorzieningen die wij belangrijk vinden. De jongeren in de zaal wezen meteen op de kansen voor Zeeland: “Maak meer gebruik van de sociale media. Kom met innovatie. Wijs op de gunstige ligging tussen Vlaanderen en Zuid-Holland.” Zijn er Nederlandse en Europese subsidies voor meer werkgelegenheid in Zeeland? Wij vragen aan de provincie om zich ook op sociale media druk in te zetten om extra werkgelegenheid naar Zeeland te halen.

Ons derde thema is werk bij de provincie Zeeland. Bij het jongerendebat hebben we ook gesproken over stageplaatsen en traineeships. Toen wij aan de jongeren vroegen of zij graag een stageplaats of traineeship bij de provincie Zeeland zouden willen, staken bijna alle jongeren hun vinger op. We hebben gelezen dat de provincie Zeeland zich inzet voor die stageplaatsen en traineeships. Maar we willen weten hoeveel extra stageplaatsen en traineeships mogelijk zijn bij de provincie. Wij willen dat de provincie Zeeland het voorbeeld geeft als werkgever en jongeren een kans biedt om werkervaring op te doen. Hoe meer stageplaatsen en traineeships de provincie aanbiedt, hoe beter. Daarom dienen we, mede namens al de Zeeuwse jongeren, deze motie in.

Ik wil alle jongeren van het jongerendebat bedanken dat zij met hun creatieve ideeën ons scherp houden en eerlijk zeggen hoe we ervoor staan. Ja, er is nog veel werk voor de provincie Zeeland op het gebied van werkgelegenheid, maar als we samen onze schouders eronder zetten, dan komt het goed.

Statenlid Ralph van Hertum

Motie ‘Stageplaatsen en traineeships’ (06-11-2015)

De motie werd ingediend door een meerderheid van PvdA, GL, SP, D’66, PVV, PvZ, 50PLUS, ZL, CDA en SGP.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum